Zoekresultaten

6611 resultaten voor toegevoegde waarde
6611 resultaten voor toegevoegde waarde

Pagina 1 van 265

Toegevoegde waarde milieusector

De bijdrage van de milieusector aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) is gestegen

Overig

Toegevoegde waarde veehouderij en agrocomplex 2018-2021

Toegevoegde waarde veehouderij en agrocomplex per provincie, 2018-2021

Cijfers

Toegevoegde waarde van toerisme in 2021 licht hersteld

De toegevoegde waarde van de toeristische sector is in 2021 met 13,1 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder (voor prijsveranderingen gecorrigeerd) en bedroeg 19 miljard euro.

Artikelen

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2015=100

Cijfers

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's

Cijfers
Cijfers

Toegevoegde waarde in de keten

Input-output analyse van Nederland

Cijfers

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari; eigendom, regio

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen verblijfsobjecten met een woonfunctie, eigendom, regio

Cijfers

Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen)

Het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare btw).

Overig

Toegevoegde waarde openbaar vervoer nog niet op het niveau van 2019

In het derde kwartaal van 2021 lag het volume van de toegevoegde waarde van het spoorvervoer nog ruim 50 procent onder het niveau van het derde kwartaal van 2019. Ook andere branches binnen het...

Artikelen

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Werkgelegenheid; toegevoegde waarde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Netto toegevoegde waarde (landbouw)

De beloning van de ingezette arbeid en het gebruikte kapitaal op landbouwbedrijven. Oftewel de totale opbrengsten minus de directe kosten in het productieproces en de afschrijvingskosten van...

Overig

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

Een productgebonden belasting, die op de verschillende momenten van levering door producenten wordt geïnd en uiteindelijk volledig ten laste komt van de eindgebruikers.

Overig

CBS berekent toegevoegde waarde van de infrastructuur

Het CBS heeft in een verkennend onderzoek, dat werd bekostigd door kennisplatform NGinfra, een inschatting gemaakt van de toegevoegde waarde van infrastructuur voor de periode 1995 tot en met 2016.

Overig

Toerisme; kernindicatoren, nationale rekeningen

Toerisme, bijdrage aan de Nederlandse economie, kernindicatoren. Werkgelegenheid, toegevoegde waarde en bestedingen in de toerismesector.

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.

Cijfers

Arbeidsvolume en toegevoegde waarde naar regio, 2019

Arbeidsjaren, output en toegevoegde waarde in prijzen van 2015 naar regio, verslagjaar 2019

Cijfers

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Internationale handel, transport, doorvoer Type stroom, goederen, landengroepen, vervoerwijze, waarden en gewicht

Cijfers

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Arbeidsvolume, toegevoegde waarde, productie, milieudiensten, recycling Milieuactiviteiten, Milieusector, EGSS, milieuonderwijs, milieubeheer

Cijfers

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2022 8,6 procent hoger

Op 1 januari 2022 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 315 duizend euro. Dat is 8,6 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit.

Artikelen

Meer inzicht in exportverdiensten per bedrijfstak

De export van goederen en diensten is een belangrijke bron van inkomsten voor de Nederlandse economie, dit noemen we de verdiensten aan de export. De totale verdiensten aan de export is de...

Artikelen

Bagwoztab: WOZ-waarde van woningen

Bagwoztab: WOZ-waarde van woningen, 2019 t/m 2022

Overig

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen

Deze statistiek geef informatie over de gemiddelde WOZ-waarde van de BAG-woningvoorraad.

Overig

Arbeidsinkomensquote

Het aandeel van de beloning voor arbeid in de netto toegevoegde waarde.

Overig