Zoekresultaten

3307 resultaten voor thuiswonend kind
3307 resultaten voor thuiswonend kind
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 133

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van huishoudens Huishoudkenmerken en inkomensbestanddelen

Cijfers

Startende zelfstandigen; loopbaan

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, arbeidsmarktpositie peiljaar, kenmerken, SBI

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei

Cijfers

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2009-2050

Leeftijd jongste thuiswonend kind Leeftijd referentiepersoon en perioden

Cijfers

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2003-2050

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind

Cijfers

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2000-2050

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind,

Cijfers

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2005-2050

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind

Cijfers

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken

Zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Huishoudens; thuiswonende kinderen, leeftijd referentiepersoon, 1971-2010

Huishoudens naar samenstelling, thuiswonende kinderen en leeftijd van de referentiepersoon, 1 januari

Cijfers

Zelfstandigen; persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Zelfstandigen; personen Type zelfstandige, bedrijfstak, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Gini coëfficiënt, Theil coëfficiënt, Robin Hood Index inkomen, vermogen, huishoudkenmerken

Cijfers

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2007-2050

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind

Cijfers

Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire

In dit onderzoek is op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) onderzocht of gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire disproportioneel in aanraking zijn gekomen...

Publicaties

Verhuizingen van thuiswonende kinderen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Thuiswonende kinderen die op zichzelf gaan wonen verhuizen verreweg het vaakst in augustus of september. In die twee maanden vindt bijna een kwart van de...

Artikelen

Mantelzorg onder 55-plussers naar burgerlijke staat

Mantelzorg naar burgerlijke staat onder thuiswonende 55 plussers.

Cijfers

Huishoudens; thuiswonende kinderen, leeftijd referentiepersoon, 1971-1994

Huishoudens naar samenstelling, thuiswonende kinderen en leeftijd van de referentiepersoon, 1 januari

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in huishouden

Cijfers

Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari

Huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling Personen naar positie in het huishouden op 1 januari

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensklassen

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen

Cijfers

Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte, 1 januari

Particuliere huishoudens in Nederland naar grootte, samenstelling en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters

Huishouden, hypotheekschuld, woning, inkomen Samenstelling huishoudens, leeftijd, inkomen, vermogen

Cijfers

AZW: Gebruik van kinderopvang naar type huishouden en soort opvang, 2021

Aantal kinderen en uren in de kinderopvang naar type huishouden en soort opvang, 2021

Cijfers