Zoekresultaten

3306 resultaten voor thuiswonend kind
3306 resultaten voor thuiswonend kind
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 133

Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden 25 jaar later in een eigen huishouden een armoederisico van 9,6 procent. Ruim 9 van de 10 kinderen uit een laag-inkomensgezin...

Artikelen

Vooral vrouwen en kinderen uit Oekraïne ingeschreven

Tussen 24 februari en 7 april 2022 hebben zich ruim 27 duizend mensen uit Oekraïne bij een Nederlandse gemeente ingeschreven. Ruim een derde van hen zijn kinderen. Van de volwassen vluchtelingen is...

Artikelen

Een op de vijf jongeren wil beslist verhuizen

In 2021 gaf 20 procent van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar aan in de komende twee jaar beslist te willen verhuizen. Tegelijkertijd is het aandeel jongeren dat zegt wel te willen verhuizen, maar...

Artikelen

Twee keer zoveel vrouwen als mannen van 55-plus krijgen mantelzorg

In 2022 kreeg 13% van de vrouwen en 6% van de mannen van 55 jaar of ouder mantelzorg, zoals begeleiding of vervoer naar een arts of kapper, of hulp in het huishouden. Onder vrouwen van 75-plus kreeg...

Artikelen

Thuiswonend kind

Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.

Overig

Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2022

Inwoners, huishoudens, bijstandshuishoudens (met en zonder kinderen) huishoudinkomen beroepsbevolking, regio-indeling 2022

Cijfers

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens Samenstelling huishouden, huishoudinkomen, inkomensbron

Cijfers

AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2020-2021

Aantal kinderen en formele kinderopvanguren in dagopvang in kindcentrum en buitenschoolse opvang in kindcentrum, 2020-2021.

Cijfers

Arbeidsdeelname; paren

Arbeidsparticipatie en arbeidsduur van paren Aantal (thuiswonende) kinderen en leeftijd jongste kind

Cijfers

AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2015-2021

Kinderopvang in Nederland: aantal uren, gemeente en soort opvang 2015-2021.

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); persoonskenmerken

Jongeren (15 tot 27 jaar), Geslacht, Leeftijd, Positie in Huishouden Onderwijsdeelname, Kenmerken arbeid, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2011-2060

Huishoudens met kinderen Leeftijd referentiepersoon

Cijfers

Woonsituatie en woonbeleving van jongeren, 2012-2021

In dit artikel is de woonsituatie van jongeren tussen de 18 en 30 jaar in de periode 2012-2021 onderzocht met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Er wordt ingegaan op de woonsituatie,...

Publicaties

Bestedingen huishoudens; hoofdgroepen bestedingscategorieën

Gemiddeld bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden huishoudensgrootte, inkomstenbron, woningbezit, inkomensgroep

Cijfers

Arbeidsdeelname; positie in het huishouden

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek, -wisselingen per kwartaal en jaar

Cijfers

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen, bestedingen en vermogen Samenstelling van huishoudens en huishoudens met laag inkomen

Cijfers

Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2016-2060

Huishoudensprognose; Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, leeftijd referentiepersoon

Cijfers

Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van particuliere huishoudens inkomensklassen en huishoudkenmerken

Cijfers

Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018

Dashboard met informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens

Cijfers

Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën

Gemiddeld besteed bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden huishoudensgrootte, inkomstenbron, woningbezit, inkomensgroep

Cijfers

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van huishoudens

Cijfers

Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2013-2060

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind Leeftijd referentiepersoon

Cijfers

Leefstijl; persoonskenmerken

Roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, welvaart

Cijfers

Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2019-2060

Huishoudensprognose; Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, leeftijd referentiepersoon

Cijfers

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van huishoudens Huishoudkenmerken en inkomensbestanddelen

Cijfers