Zoekresultaten

3306 resultaten voor thuiswonend kind
3306 resultaten voor thuiswonend kind
Actieve filters (1)

Pagina 131 van 133

Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers, SBI'93, 1997 - 2008

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020

Rapport over brede welvaart, de verdeling van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Publicaties

Nederland Handelsland 2021

De publicatie bevat informatie over de staat van internationalisering in Nederland. Aan bod komt import en export van goederen en diensten, banen en verdiensten door export, productieketens,...

Publicaties

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Ziekenhuispatiënten; geslacht, leeftijd en diagnose, 1995-2010

Personen met ziekenhuisopnamen onder de geregistreerde bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en diagnose

Cijfers

Preventiemaatregelen; persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Maatregelen tegen inbraak, fiets- en autodiefstal naar leeftijd, opleiding, herkomst; stedelijkheid en sociale kenmerken buurt

Cijfers

Doorstroom van VO naar MBO naar persoonskenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Herkomstgroepering, leeftijd en geslacht

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2016

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Personen met indicatie/gebruik ZZV; grondslag, functie, regio, 2009-2014

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio

Cijfers

De woning en buurt van inbraakslachtoffers

Zelfgerapporteerde woninginbraak en inbraakpreventie

Publicaties

Volkstelling; algemene uitkomsten per gemeente, 1899

Volkstelling 1899; algemene gegevens per gemeente. Alle gegevens die op gemeenteniveau voor alle gemeenten zijn gegeven.

Cijfers

Kerncijfers detailhandel per SBI

Actieve ondernemingen, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, en - lasten, arbeidskosten, bruto lonen en salarissen en afschrijvingen

Cijfers

Beroepstelling; bedrijfsgroepen en -klassen; leeftijd en burg. staat, 1930

Bedrijfshoofden en bedrijfsleiders Bedrijfsklassen en - groepen, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat

Cijfers

Contacten burgers en politie; persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Melding en aangifte; contact met politie algemeen; oordeel over politie per leeftijd, opleiding, herkomst; stedelijkheid, sociale kenmerken buurt

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2015

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, banen, bibliotheken en kinderopvang per buurt, wijk en gemeente

Cijfers

Beroepstelling; bedrijfsgroepen en -klassen; burgerlijke staten, 1930

Personen die een beroep uitoefenen Bedrijfsklassen en - groepen, burgerlijke staat

Cijfers

Beroepstelling; bedrijfsgroepen en -klassen; kerkelijke gezindten, 1930

Personen die een beroep uitoefenen Bedrijfsklassen en - groepen, kerkelijke gezindten

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2014

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren

Cijfers

Beroepstelling; bedrijfsgroepen en -klassen;economisch-geogr. gebieden,1930

Personen die een beroep uitoefenen Bedrijfsklassen en - groepen, beroepen, economisch-geografische gebieden

Cijfers

Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt

Hoe vergaat het mbo’ers die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben afgerond op de arbeidsmarkt? Hebben de afgestudeerden betaald werk en vonden ze het gevolgde onderwijs in het...

Publicaties

Sterfte en levensverwachting in de 21ste eeuw: waarom veranderde de trend rond 2012?

In ons land is de trend van de levensverwachting sinds 2012 veranderd. In het onderzoek wordt naar mogelijke verklaringen gezocht voor de recente verandering in de trend.

Publicaties

Gemiddeld inkomen van personen naar regio, 2005-2014

Gemiddeld inkomen per regio Persoonlijk inkomen; besteedbaar inkomen; gestandaardiseerd inkomen

Cijfers

Banen van werknemers (1993-2005); economische activiteit en geslacht

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht (tot op SBI 5 - digitniveau)

Cijfers