Zoekresultaten

813 resultaten voor technologische innovatie
813 resultaten voor technologische innovatie

Pagina 1 van 33

Innovatie

Innovatie is cruciaal voor het CBS. Het is nodig om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige statistische informatie te leveren binnen het budget, en tevens de administratieve lasten te beperken.

Overig

Innovatie-enquête

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Linda - Projectleider R&D en Innovatie Statistiek

Over Linda -Bruls, Projectleider R&D en Innovatie Statistiek

Overig
Overig

SDG 9.3 Kennis en innovatie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: kennis en innovatie. Kennis is enorm belangrijk voor de economie en voor het vinden van oplossingen...

Overig

Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied

Innovatie en R&D naar regio.

Cijfers

Innovatie

over innovatie bij het CBS

Overig

Innovatie

Alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in een bedrijf.

Overig

Innovatie bij kleine bedrijven

Innovatie bij kleine bedrijven

Overig
Overig

Innovatie en ontwikkeling

Innovatie en ontwikkeling

Overig

Kleine bedrijven innoveren minder vaak dan grote

Kleine bedrijven doen minder vaak aan innovatie dan grotere bedrijven. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt ook het aandeel innovatieve bedrijven toe.

Artikelen

CBS in gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens over privacybeleid

Privacybescherming is voor het CBS van essentieel belang om zijn wettelijke taak te kunnen blijven uitoefenen.

Artikelen

AZW innovatie-onderzoek Kwalificaties in zorg en welzijn

AZW innovatie-onderzoek Kwalificaties in zorg en welzijn

Artikelen

Wil jij investeren in je eigen talentontwikkeling bij het CBS?

Het CBS is een kennisorganisatie op het gebied van statistisch onderzoek, waar veel innovatieve en technologische ontwikkelingen plaatsvinden.

Artikelen

Innovatie statistiek

De innovatie statistiek (Community Innovation Survey) geeft inzicht in de innovatie bij bedrijven. Hierbij worden product-, proces-, organisatie- en marketinginnovaties onderscheiden.

Overig

Innovatie bij bedrijven; samenwerking en belemmeringen bij innovatie

Innovatoren, samenwerking, belemmeringen bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Innovatie moet van het MKB komen

Door het combineren van registers en andere bronnen biedt CBS meer inzicht in de lappendeken van het MKB

Overig

Internationaliseringsmonitor 2022, vierde kwartaal – Productiviteit

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor brengen we herijkte productiviteitsschattingen (multifactorproductiviteit) in verband met internationalisering, innovatie en bedrijvendynamiek.

Publicaties

Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Productinnovatie, procesinnovatie, ontwikkeling bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Slimme apparaten en systemen, 2020 en 2022

Tabel over slimme apparaten en systemen, 2020 en 2022

Cijfers

Bedrijven met innovaties; kerncijfers

Innovatoren, innovatoren met afgeronde innovaties, samenwerkende innovaties

Cijfers

ICT, kennis en economie 2022

In deze twaalfde editie van ICT, kennis en economie beschrijft het CBS de meest actuele gegevens over de Nederlandse kenniseconomie in brede zin. Officiële statistieken over de thema’s ICT, R&D en...

Publicaties

Reinoud Stoel - Hoofd Methodologie

Uiting CBS Arbeidsmarktcampagne Werken bij het CBS! Ben jij er klaar voor? 2021 met CBS'ers in de hoofdrol, Reinoud Stoel

Overig

Groene patenten

Het aandeel groene technologie patentaanvragen in de totale Nederlandse patentaanvragen, steeg van 4,9 procent in 2000 tot 11,1 procent in 2012.

Overig