Zoekresultaten

88 resultaten voor studiebeurs
88 resultaten voor studiebeurs

Pagina 2 van 4

Huishoudens naar inkomensklassen

Inkomens van huishoudens en personen naar inkomensklassen en inkomensbegrippen.

Cijfers

Huishoudens naar vermogensklassen, 1993-2000

Indeling van huishoudens naar hoogte van het vermogen naar kenmerken van huishoudens en naar vermogensbegrip.

Cijfers

Particuliere huishoudens met inkomen rond het minimum

Huishoudens met laag inkomen en/of inkomen rond het minimum naar kenmerken van huishoudens

Cijfers

Ondernemingsklimaat; infrastructuur internationaal vergeleken 1990-2012

Uitgaven aan ICT- en kennisinfrastructuur. Naar land en periode.

Cijfers

Gemiddelde inkomens van personen.

Aantal personen en gemiddeld jaarinkomen naar geslacht, sociaal economische categorie, persoonskenmerken en inkomensbegrip

Cijfers

Studieschulden, 2015-2018

Deze tabel bevat informatie over de studieschulden van huidige en oud-studenten voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Cijfers

Regionale inkomensverdeling 1998, kerncijfers.

Besteedbaar inkomen; inkomensverdelingen van personen en huishoudens Per gemeente (1 - 1- 1999), COROP-gebied, provincie, landsdeel

Cijfers

Studieschulden 2011-2019

Deze tabel bevat gegevens over de studieschuld van huidige en oud-studenten voor de periode 2011 t/m 2019.

Cijfers

Gemiddelde vermogens van huishoudens, 1993-2000

Aantal huishoudens en gemiddeld en mediaan vermogen naar hoogte van het inkomen en naar kenmerken van huishoudens.

Cijfers

Vrijwilligers; soort organisaties en vrijwilligerswerk in uren per week

Vrijwilligers; soort organisaties en vrijwilligerswerk in uren per week geslacht, leeftijd, herkomst, inkomstenbron, opleidingsniveau

Cijfers

Personen naar inkomensgroepen per kenmerk

Hoogste en gemiddelde inkomens naar kenmerken van personen, inkomensgroepen (10% - of 25%), populatie en inkomensbegrippen

Cijfers

Huishoudens; samenstelling inkomen 1990-2000

Samenstelling van het inkomen van huishoudens naar inkomensbestanddelen en kenmerken van huishoudens.

Cijfers

Personen in particuliere huishoudens met inkomen rond het minimum

Personen in huishoudens met laag inkomen en/of inkomen rond het minimum naar kenmerken van personen en huishoudens.

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen 1987 - 2013

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.

Cijfers

Pensioenen; aanspraken van inactieven

AOW, Arbeidsgerelateerd pensioen. Geslacht, Leeftijd, Herkomst en AOWklassen.

Cijfers

Personen naar inkomensgroepen

Inkomen van personen naar kenmerken van personen, inkomensgroepen, populatie en inkomensbegrip.

Cijfers

Personen naar inkomensklassen 1990-2000

Indeling van personen naar hoogte van het inkomen naar kenmerken van personen en naar populatie en inkomensbegrip.

Cijfers

Speur- en ontwikkeling; arbeids- en financiële gegevens, 2000-2005

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten e.d. Bedrijfstakken SBI '93 speur - en ontwikkelingswerk (R&D)

Cijfers

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, 2001-2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Cijfers

Gemiddelde inkomens van huishoudens, 1990-2000

Aantal huishoudens en gemiddeld jaarinkomen naar kenmerken van huishoudens en naar inkomensbegrip.

Cijfers

Huishoudens naar inkomensgroepen per kenmerk

Inkomen naar kenmerken van huishoudens, inkomensgroepen (10% - 25%) en naar inkomensbegrip.

Cijfers

Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, per branche 2000-2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijfstakken SBI'93 delfstoffenwinning.

Cijfers

Dienstverlening landbouw; arbeids- en financiële gegevens, 2001-2005

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengstenen - lasten. Bedrijfstakken SBI '93 agrarische dienstverlening.

Cijfers