Zoekresultaten

69 resultaten voor stageplaatsen
69 resultaten voor stageplaatsen

Pagina 3 van 3

Vacatures; vacaturegraad per kwartaal

Vacaturegraad in alle bedrijfstakken per kwartaal. 1e kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2009

Cijfers

Vacatures; overheidssectoren, bedrijfsgrootte, beroep, opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding, bedrijfsgrootte en regio.

Cijfers

Onderwijsuitgaven per einddiploma; standaard route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, standaard route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, SBI'93, 2006-2009

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners, Kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI'93

Cijfers

Vacatures; SBI`93; particuliere bedrijven, 1997-2009

Vacatures particuliere bedrijven, naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Aantal werknemersbanen krimpt met 23 duizend in maart

Het aantal werknemersbanen is van februari op maart 2020 met 23 duizend afgenomen. Nog niet eerder sinds het begin van de maandstatistiek in 2006 kromp het aantal banen in maart.

Artikelen

Vacatures; overheid naar regio, beroep en opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroeps - en opleidingsniveau, grootte van de instelling en regio.

Cijfers

Onderwijsuitgaven per einddiploma; gemiddelde route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, gemiddelde route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Onderwijsuitgaven; publieke sector

Publieke uitgaven aan onderwijsinstellingen en huishoudens Primair, secundair en tertiair onderwijs

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers, 2018

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2018

Publicaties

De arbeidsmarkt in cijfers 2019

Overzicht van de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2019

Publicaties

Vacatures; naar regio, sbi, bedrijfsgrootte, beroep en opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroeps - en opleidingsniveau, grootte van de instelling en regio.

Cijfers

Het lot van de verdwenen bouwvakkers

Nergens verdween sinds 2008 zo veel werk als bij bouwbedrijven.

Artikelen

Vacatures; SBI`93; particuliere bedrijven en overheid 1997-2009

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Vacatures; SBI'93, bedrijfsgrootte, beroep en opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding, bedrijfsgrootte en regio.

Cijfers

Onderwijsuitgaven; kerncijfers

Kerngegevens onderwijsuitgaven Per deelnemer, percentage bbp, per onderwijssector

Cijfers

Vacatures, NL, prov., RBA-gebied

Aantal vacatures in het particulier bedrijf naar soort, beroepsniveau, gevraagd onderwijsniveau en bedrijfstak.provincies en RBA - gebieden

Cijfers

Vacatures; bedrijfsgrootte, beroep, opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een grote bedrijfstak binnen de Nederlandse economie. Om een beeld te krijgen van de kenmerken en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in deze bedrijfstak zijn een aantal belangrijke...

Publicaties