Zoekresultaten

72 resultaten voor stageplaatsen
72 resultaten voor stageplaatsen

Pagina 3 van 3

Vacatures; overheidssectoren, bedrijfsgrootte, beroep, opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding, bedrijfsgrootte en regio.

Cijfers

Aantal werknemersbanen krimpt met 23 duizend in maart

Het aantal werknemersbanen is van februari op maart 2020 met 23 duizend afgenomen. Nog niet eerder sinds het begin van de maandstatistiek in 2006 kromp het aantal banen in maart.

Artikelen

Historie onderwijs; overheidsuitgaven

Onderwijsuitgaven overheid totaal en per leerling, naar onderwijssector, per inwoner en percentage bbp.

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers, 2018

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2018

Publicaties

Vacatures; vacaturegraad per kwartaal

Vacaturegraad in alle bedrijfstakken per kwartaal. 1e kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2009

Cijfers

Onderwijsuitgaven per einddiploma; standaard route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, standaard route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Vacatures; SBI`93; particuliere bedrijven, 1997-2009

Vacatures particuliere bedrijven, naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers 2019

Overzicht van de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2019

Publicaties

De arbeidsmarkt in cijfers 2020

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waren uitzonderlijk in 2020. Door de ingrijpende maatregelen waarmee de coronapandemie gepaard ging, en de steunmaatregelen, was de ontwikkeling op de...

Publicaties

Vacatures; overheid naar regio, beroep en opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroeps - en opleidingsniveau, grootte van de instelling en regio.

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, SBI'93, 2006-2009

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners, Kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI'93

Cijfers

Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers

CBS-cijfers over lonen en loonkosten. Gids en verklaring voor de verschillende begrippen en definities die het CBS hanteert bij het samenstellen en publiceren van bijvoorbeeld lonen en loonkosten.

Publicaties

Onderwijsuitgaven per einddiploma; gemiddelde route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, gemiddelde route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Het lot van de verdwenen bouwvakkers

Nergens verdween sinds 2008 zo veel werk als bij bouwbedrijven.

Artikelen

Onderwijsuitgaven; publieke sector

Publieke uitgaven aan onderwijsinstellingen en huishoudens Primair, secundair en tertiair onderwijs

Cijfers

Vacatures; naar regio, sbi, bedrijfsgrootte, beroep en opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroeps - en opleidingsniveau, grootte van de instelling en regio.

Cijfers

Vacatures; SBI`93; particuliere bedrijven en overheid 1997-2009

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Vacatures; SBI'93, bedrijfsgrootte, beroep en opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding, bedrijfsgrootte en regio.

Cijfers

Onderwijsuitgaven; kerncijfers

Kerngegevens onderwijsuitgaven Per deelnemer, percentage bbp, per onderwijssector

Cijfers

Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een grote bedrijfstak binnen de Nederlandse economie. Om een beeld te krijgen van de kenmerken en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in deze bedrijfstak zijn een aantal belangrijke...

Publicaties

Vacatures, NL, prov., RBA-gebied

Aantal vacatures in het particulier bedrijf naar soort, beroepsniveau, gevraagd onderwijsniveau en bedrijfstak.provincies en RBA - gebieden

Cijfers

Vacatures; bedrijfsgrootte, beroep, opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding en bedrijfsgrootte.

Cijfers