Zoekresultaten

2190 resultaten voor sportvelden
2190 resultaten voor sportvelden

Pagina 86 van 88

Part. huish. (52 wk. ink.) als basis voor huish. met laag inkomen, 2002

Part. huishoudens als basis voor huish. met laag inkomen per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2002

Gem. inkomen van part.huish.naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Particuliere huishoudens met laag inkomen / rond soc. minimum, 2004

Gem. inkomen van part.huish.naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Regionale prognose huishoudens; 2006-2025

Aantallen huishoudens naar type en herkomstgroep per gemeente, stand 1 januari, jaarlijks

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2004

Gem. inkomen personen (52 wk.ink.)naar soc. econ. categorie per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Regionale prognose kerncijfers; 2009-2040

Totale bevolking, sterfte, geboorte en migratie Regio's en perioden

Cijfers

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2004

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 wk. inkomen per gemeente (1 - 1- 2005),COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen, 2005

Inkomensverdeling personen (52wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2005

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Part. huishoudens met (langdurig) laag inkomen/rond sociaal minimum, 2005

Part. huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2003

Gem. inkomen van personen(52 wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen,2002

Inkomensverdeling personen (52 wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2002

Gem. inkomen van personen (52 wk. ink.) naar herkomst(land) per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2003

Inkomensverdeling van part.huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2003

Gem. inkomen van personen (52 wk. ink.) naar herkomst(land) per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2004

Gem. inkomen van personen (52 wk. ink.) naar herkomst(land) per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, na revisie, 2002

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken ink. per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, na revisie, 2002

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Rijk; aan-/verkopen, overdrachten naar Cofog-hoofdfunctie 2003-2008

Aan - en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het Rijk naar Cofog-hoofdfunctie

Cijfers

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2003

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2003

Gem. inkomen personen(52 wk. ink.)naar soc. econ. categorie per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2003

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2002

Inkomensverdeling van part.huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2002

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen,na revisie,2002

Gem. inkomen van part.huish.naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers