Zoekresultaten

34 resultaten voor sporthalaccommodaties
34 resultaten voor sporthalaccommodaties
Actieve filters (1)

Pagina 1 van 2

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient

Cijfers

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Gemiddeld besteed bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden en gemiddeld aandeel binnen de totale bestedingen per bestedingscategorie

Cijfers

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingspatroon van huishoudens; bestedingsaandelen Bestedingscategorieën; huishoudenskenmerken

Cijfers

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact

Cijfers

Sportaccommodaties; inrichting, gebruik naar type accommodatie 1988 - 2012

Zwembaden, overdekte en openlucht sportaccommodaties. Naar periode.

Cijfers

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt

Cijfers

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Organisaties, cursisten/klanten, accommodatie, personeel en vrijwilligers exploitatiekosten en -opbrengsten, maneges en sportscholen

Cijfers

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact

Cijfers

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingspatroon van huishoudens; bestedingsaandelen Bestedingscategorieën; huishoudenskenmerken

Cijfers

Overdekte sportaccommodatie

Verzamelnaam voor sportzaalaccommodaties, sporthalaccommodaties, tennishalaccommodaties en overige overdekte sportaccommodaties (excl. Zwembaden).

Overig

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs voor binnensport en buitensport, ledental, accommodatie, werkzame personen, vrijwilligers, baten, lasten, type sportclub

Cijfers

Sportzaalaccommodatie

Accommodatie met één of meer sportzalen, eventueel in combinatie met andere sportruimten, maar zonder sporthal.

Overig

Sporthalaccommodatie

Accommodatie met één of meer sporthallen, eventueel in combinatie met één of meer sportzalen en andere sportruimten.

Overig

Overige overdekte sportaccommodatie

Een accommodatie met een of meer sportruimten, maar zonder sportzaal, sporthal of tennishal.

Overig

Tennishalaccommodatie

Accommodatie met één of meer overdekte tennisbanen, eventueel in combinatie met andere sportruimten, maar zonder sportzaal en zonder sporthal.

Overig

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Inkomsten sportclubs ruim 1,2 miljard euro in 2018

De inkomsten van sportclubs bedroegen in 2018 ruim 1,2 miljard euro. Meer dan de helft van de inkomsten kwam voort uit contributies, les- en entreegelden. Dit aandeel neemt toe. Vooral voor...

Artikelen
Artikelen

Sportaccommodaties en jachthavens; exploitatie en personeel 1988 - 2012

Exploitatie van sportaccommodaties, personeel. Naar zwembaden, jachthavens en overige accomodaties, perioden.

Cijfers

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; bouwjaarklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar bouwjaar aardgas elektriciteit bouwjaar branche dienstensector

Cijfers

Maneges, sport-, zeil- en surfscholen 2000 - 2012

Personeel, exploitatie, omvang klantenbestand, gebruik accommodaties. Naar organisatie en perioden.

Cijfers

Toerismerekeningen; aanbod in Nederland, 2001-2011

Aanbod in Nederland van recreatieve en toeristische diensten door bedrijven naar soort dienst.

Cijfers

Toerismerekeningen; bestedingen in Nederland, 2001-2011

Bestedingen in Nederland aan recreatie en toerisme naar bestedingspatroon en reisduur.

Cijfers

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; oppervlakteklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar oppervlakteklasse aardgas elektriciteit oppervlakteklasse branche dienstensector

Cijfers