Zoekresultaten

1382 resultaten voor speciaal basisonderwijs
1382 resultaten voor speciaal basisonderwijs

Pagina 1 van 56

Speciaal basisonderwijs (sbao)

De voortzetting van het voormalig basisonderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (so-lom), moeilijk lerende kinderen (so-mlk) en in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk) voor...

Overig

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Migratieachtergrond, regiokenmerken

Cijfers

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio Onderwijssoort, leeftijd

Cijfers

Dashboard bevolking junior voor leerlingen basisscholen gelanceerd

Op maandag 10 oktober 2022 lanceerde het CBS voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool het dashboard bevolking junior.

Artikelen

CBS-lespakket voor leerlingen basisschool uitgebreid met kinderdashboard

Vorig jaar lanceerde het CBS voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool nieuw lesmateriaal.

Artikelen

Basisscholen en denominatie

Kaart met denominatie van basisscholen per gemeente.

Artikelen

CBS ontwikkelt educatief lespakket voor groep 7 en 8 van de basisschool

Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool heeft het CBS nieuw lesmateriaal ontwikkeld waarmee kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met het CBS, statistieken en nepnieuws.

Artikelen

Basisonderwijs

Leren met CBS biedt materiaal aan voor basisschoolleerlingen

Overig

Welke gegevens heeft het CBS over primair onderwijs?

Het CBS heeft cijfers vanaf 1900 over zowel leerlingen als instellingen in het primair onderwijs. Zie hiervoor tabel leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900.

FAQ's

Gemiddeld 2,3 kilometer fietsen naar de middelbare school

In 2021 lag de dichtstbijzijnde middelbare school op gemiddeld 2,3 kilometer fietsen.

Artikelen

1 op de 15 adviezen bijgesteld na eindtoets basisschool

Het lerarenadvies op de basisschool wordt iets vaker bij meisjes dan bij jongens aangepast na de eindtoets.

Artikelen

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Door overheid bekostigde onderwijsinstellingen, leerlingen en studenten Onderwijssoort, grootte, levensbeschouwelijke grondslag van de instelling

Cijfers

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Leerlingen, deelnemers en studenten Onderwijssoort, vanaf 1900

Cijfers

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Eerste schooladvies en definitief schooladvies Schooladvies, herziening advies, geslacht, migratieachtergrond en inkomen

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Aantal en afstand tot voorzieningen: zorg, detailhandel, horeca, scholen, vrije tijd en cultuur per gemeente en regionale indeling

Cijfers
Overig

Speciaal onderwijs (so)

Tot 1998 basisonderwijs voor kinderen die een speciale benadering nodig hadden wegens gedrags- of leerproblemen of wegens een lichamelijke handicap.

Overig

Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22

Deze tabel beschrijft aantallen leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2021/’22.

Cijfers

Basisonderwijs

Het basisonderwijs is per 1 augustus 1985 ingevoerd door het samenvoegen van het kleuteronderwijs en het gewoon lager onderwijs volgens de Wet op het Basisonderwijs (WBO)..

Overig
Artikelen

Primair onderwijs

Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen.

Overig

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Tot 1998 voortgezet onderwijs voor kinderen die een speciale benadering nodig hadden wegens gedrags- of leerproblemen of wegens een lichamelijke handicap.

Overig

Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21

Deze tabel beschrijft aantallen leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2020/’21.

Cijfers

Achterstandsleerling

Leerling in het reguliere basisonderwijs die volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behoort tot een achterstandscategorie. Op grond daarvan krijgen basisscholen extra financiële...

Overig

(Speciaal) basisonderwijs; culturele minderheden 1991-2014

(Speciaal) basisonderwijs; onderwijssoort, leeftijd, culturele minderheden en (achterstands)leerlingen

Cijfers