Zoekresultaten

10932 resultaten voor sociale voorzieningen
10932 resultaten voor sociale voorzieningen

Pagina 1 van 438

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Sociale voorziening

Uitkering die niet het karakter van een verzekeringsuitkering heeft. Er vindt namelijk geen premieheffing plaats; de voorziening komt direct ten laste van de algemene middelen van de overheid.

Overig

Uitkeringen sociale voorziening

Sociale uitkeringen van de centrale en de lokale overheid aan huishoudens, waar geen premies voor hoeven te worden betaald.

Overig

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen wijken, 2022

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2022

Cijfers

Uitkeringen sociale voorziening in geld

Uitkeringen betaald door de overheid die aan huishoudens worden toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het...

Overig

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2021

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2021

Cijfers

Uitkeringen sociale voorziening in natura

Overdrachten in natura aan huishoudens door overheidsinstellingen of instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Zij lijken op wettelijke uitkeringen sociale verzekering in natura,...

Overig

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Aantal en afstand tot voorzieningen: zorg, detailhandel, horeca, scholen, vrije tijd en cultuur per gemeente en regionale indeling

Cijfers

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2020

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2020

Cijfers

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening

Cijfers

SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2021

Tabel in samenwerking met SZW over personen met een re-integratievoorziening en/of die voorkomen in het doelgroepregister, eind 2021.

Cijfers

Sociale beschermingsuitkeringen; functies, natura of geld, toetsing

Sociale beschermingsuitkeringen, ESSPROS Functies, steun in geld of natura, inkomenstoets

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc. econ. cat. ov. soc voorzien.

Secmsocvoorzomndbedragbus: Sociaal economische categorie overige sociale voorzieningen, longitudinaal 1999 t/m 2021

Overig

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Tijdreeksen sociale zekerheid

Uitkeringen en bedragen in het kader van de Nederlandse sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en algemene bijstand.

Cijfers

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Begrote/gerealiseerde gemeentelijke uitgaven voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wmo naar type maatwerkarrangement, regionaal

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2021

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers
Overig

Sociale Samenhang

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Arbeid en sociale zekerheid

Thema Arbeid en sociale zekerheid

Overig

Terrein voor sociaal-culturele voorzieningen

Terrein in gebruik voor sociale en culturele voorzieningen zoals ziekenhuizen, universiteiten en musea.

Overig

Sociale uitkeringen in geld

Uitkeringen in geld op grond van wettelijke sociale verzekering, sociale voorziening, pensioenvoorziening, overige particuliere sociale premies en uitkeringen rechtstreeks door werkgevers.

Overig