Zoekresultaten

9592 resultaten voor sociale verzekeringen
9592 resultaten voor sociale verzekeringen

Pagina 1 van 384

Brutoloon sociale verzekeringen (blsv)

Het loon waarover de premies voor werknemersverzekeringen, zoals de Werkloosheidswet (WW) en Ziekenfondswet (ZFW), worden berekend.

Overig

Uitkeringen wettelijke sociale verzekering

Inkomensoverdrachten in geld of in natura, die door wettelijk sociale verzekeringsinstellingen aan personen of huishoudens worden toegekend om de financiële lasten te verlichten die voortvloeien uit...

Overig

Premies wettelijke sociale verzekering

Premies door huishoudens afgedragen aan wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.

Overig

Uitkeringen wettelijke sociale verzekering in natura

Vergoedingen die wettelijke sociale verzekeringsinstellingen in het kader van sociale risico’s en behoeften betalen voor goedgekeurde uitgaven van huishoudens voor bepaalde goederen of diensten.

Overig

Uitkeringen wettelijke sociale verzekering in geld

Inkomensoverdrachten in geld die door wettelijke sociale verzekeringsinstellingen betaald worden aan huishoudens. Ze worden verstrekt in het kader van wettelijke sociale verzekeringsregelingen.

Overig

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen

Cijfers

Sociale beschermingsuitkeringen; functies, natura of geld, toetsing

Sociale beschermingsuitkeringen, ESSPROS Functies, steun in geld of natura, inkomenstoets

Cijfers

Tijdreeksen sociale zekerheid

Uitkeringen en bedragen in het kader van de Nederlandse sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en algemene bijstand.

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Arbeid en sociale zekerheid

Thema Arbeid en sociale zekerheid

Overig

Sociale uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief, 2010-2020

Sociaaleconomische situatie naar sociale uitsluiting voor 16 tot 30-jarigen en 30-plussers, 2010 en 2020

Cijfers
Overig

Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

Gemiddelde reële huurverhoging Gereguleerde sociale en overige huurwoningen gecorrigeerd voor inflatie

Cijfers

Sociale premies

Premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies, overige particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies. Deze premies komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen...

Overig

Sociale Samenhang

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Overige particuliere sociale uitkeringen

Particuliere sociale uitkeringen die niet gebaseerd zijn op verzekeringen afgesloten bij pensioenfondsen of levensverzekeringsmaatschappijen.

Overig

Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

werkdruk, zelfstandigheid in werk, emotioneel bel. werk, slachtofferschap beroepsrichting, beroepsniveau

Cijfers

Sociale uitkeringen in geld

Uitkeringen in geld op grond van wettelijke sociale verzekering, sociale voorziening, pensioenvoorziening, overige particuliere sociale premies en uitkeringen rechtstreeks door werkgevers.

Overig

Sociale premies ten laste van werkgevers

De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.

Overig

Uitkeringen sociale voorziening in natura

Overdrachten in natura aan huishoudens door overheidsinstellingen of instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Zij lijken op wettelijke uitkeringen sociale verzekering in natura,...

Overig

Sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Subsector van de institutionele sector overheid. Het betreft instellingen die (geheel of gedeeltelijk) uitvoering geven aan de wettelijke sociale verzekeringsregelingen. Hiertoe behoren: - de...

Overig
Overig

Sociale zekerheid

Deze pagina geeft informatie over de bijstands- en re-integratiestatistieken en producten van team Sociale Zekerheid.

Overig

Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn

Sociale samenhang en Welzijn, gegevens over sociale, maatschappelijke en politieke participatie van personen, 2013-2020

Overig

Sociale-zekerheidsfondsen

Socialezekerheidsfondsen (SZF) maken onderdeel uit van de overheid.

Overig