Zoekresultaten

9498 resultaten voor sociale bescherming
9498 resultaten voor sociale bescherming

Pagina 1 van 380

Sociale beschermingsuitkeringen; functies, natura of geld, toetsing

Sociale beschermingsuitkeringen, ESSPROS Functies, steun in geld of natura, inkomenstoets

Cijfers
Overig

Sociale Samenhang

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Arbeid en sociale zekerheid

Thema Arbeid en sociale zekerheid

Overig

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen

Cijfers
Overig
Overig

Tijdreeksen sociale zekerheid

Uitkeringen en bedragen in het kader van de Nederlandse sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en algemene bijstand.

Cijfers

Sociale uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief, 2010-2020

Sociaaleconomische situatie naar sociale uitsluiting voor 16 tot 30-jarigen en 30-plussers, 2010 en 2020

Cijfers

Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn

Sociale samenhang en Welzijn, gegevens over sociale, maatschappelijke en politieke participatie van personen, 2013-2020

Overig

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

In dit pilotonderzoek hebben het CBS en ICTU voor ZVRU vragen uit de praktijk beantwoord met registerdata, waaronder innovatieve data over persoonsnetwerken. Behalve een antwoord op deze...

Publicaties

Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

Gemiddelde reële huurverhoging Gereguleerde sociale en overige huurwoningen gecorrigeerd voor inflatie

Cijfers

Sociale-zekerheidsfondsen

Socialezekerheidsfondsen (SZF) maken onderdeel uit van de overheid.

Overig

Sociale zekerheid

Deze pagina geeft informatie over de bijstands- en re-integratiestatistieken en producten van team Sociale Zekerheid.

Overig

SDG 10.1 Sociale samenhang en ongelijkheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 10 Ongelijkheid verminderen: sociale samenhang en ongelijkheid. In SDG 10.1 gaat het om sociale samenhang, inclusie en gelijkheid. Sociale...

Overig

Sociale veiligheid; persoonskenmerken

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, stedelijkheid

Cijfers

Sociale veiligheid; regio

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Cijfers

Sociale Zekerheid Op Maat

Het product SZ-Op-Maat is vervangen door Dashboard - Sociale zekerheid

Overig
Overig

Sociale premies

Premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies, overige particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies. Deze premies komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen...

Overig

Sociale verhuurders

Gemeentelijke woningbedrijven en woningcorporaties.

Overig

Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

werkdruk, zelfstandigheid in werk, emotioneel bel. werk, slachtofferschap beroepsrichting, beroepsniveau

Cijfers

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers