Zoekresultaten

1318 resultaten voor rode lijst
1318 resultaten voor rode lijst

Pagina 45 van 53

Kerncijfers wijken en buurten 1999

Bevolkingskenmerken, inkomen en vestigingen van bedrijven Gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2014

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling VTV, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; dagopnamen, klinische opnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd en diagnose-indeling VTV

Cijfers

SDG 2 Geen honger

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 2 Geen honger. Het streven van SDG 2 is dat in 2030 niemand meer honger lijdt en dat iedereen toegang heeft tot veilig, voedzaam en voldoende...

Overig

Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling VTV, 1981-2012

Overledenen in ziekenhuis tijdens klinische opname, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd en diagnose - ind. VTV

Cijfers

Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Overledenen in ziekenhuis tijdens klinische opname, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd en diagnose - ind. ISHMT

Cijfers

Ziekenhuisopnamen; diagnose, herkomst, geslacht en leeftijd, 1995-2010

Ziekenhuisopnamen; totaal opnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleeg- duur naar diagnose, herkomst, geslacht en leeftijd

Cijfers

SDG 13 Klimaatactie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 13 Klimaatactie. SDG 13 is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door mensen. In het klimaatakkoord van Parijs uit...

Overig

Volkstelling; bewoners naar geslacht, kerkelijke gezindte en gemeente, 1930

Bewoners Geslacht, kerkelijke gezindte, gemeenten, provincies, Nederland

Cijfers

Beurs-nv's, namen en coderingen.

Mutaties van de financiële beursNV's en niet - financiële beurs-nv's. Classificatie naar bedrijfstak.

Cijfers

Volkstelling; bewoners naar geslacht, leeftijd en gemeente, 1930

Bewoners Geslacht, leeftijd, gemeenten, provincies, Nederland

Cijfers

Volkstelling; bevolkingsdichtheid,1930

Bevolkingsdichtheid Gemeenten, provincies, Nederland

Cijfers

SDG 16.1 Veiligheid en vrede

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: veiligheid en vrede. SDG 16.1 heeft als doel het bevorderen van een veilige samenleving waarin...

Overig

Kerncijfers wijken en buurten 2001

Bevolkingskenmerken, Woningen, Inkomen, Oppervlakte en Bedrijven naar Gemeenten, wijken en buurten.

Cijfers

Misdrijven; vervolging en berechting, 1994-2010

Ingeschreven rechtbankstrafzaken, afdoening door OM en rechter 1e aanleg naar soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd van de verdachte.

Cijfers

Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2015) 2005 – 2014

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf en gemeente (2015) 2005-2014

Cijfers

Aardolieproducten; balans, 1946 - mei 2009

Binnenlands verkeer en douane-entrepotverkeer in balansvorm. Totaal aardolieproducten en verschillende andere aardolieproducten.

Cijfers

Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers 2006 - 2014

Financiële balansen decentrale overheden; gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Cijfers

Bloedbanken/bloedvoorziening; exploitatie en personeel, 1985 - 2005

Aantal instellingen, bedrijfsopbrengsten en - lasten, bedrijfsresultaat, baten en lasten, werkzame personen,

Cijfers

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; dagopnamen, klinische opnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd, diagnose-indeling ISHMT

Cijfers

Volkstelling; bewoners naar geslacht, burgerlijke staat en gemeente, 1930

Bewoners Geslacht, burgerlijke staat, gemeenten, provincies, Nederland

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2003

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische onderwerpen Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar gemeente

Verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar woonplaats respondent, vervoerswijzen en motieven.

Cijfers

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen 1994-2016

Sancties opgelegd door de rechter naar kenmerken van deze sancties. Soort delict, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers