Zoekresultaten

1318 resultaten voor rode lijst
1318 resultaten voor rode lijst

Pagina 4 van 53

Nederland grootste importeur van soja, palmolie en cacao van de EU

Nederland is een grote importeur van producten die door de Europese Commissie worden gelinkt aan ontbossing en landdegradatie. Voorbeelden hiervan zijn soja, palmolie en cacao. Van alle EU-landen...

Artikelen

2001

In 2004 (Volkstelling 2001) zijn volkstellingtabellen gepubliceerd. Bureauwerk was het volkstellen inmiddels geworden, dankzij het gebruik van registers.

Dashboards

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Cijfers

Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de omvang van het areaal glastuinbouw in 2022. Door middel van de Gecombineerde Opgave van RVO was het CBS in staat om dit areaal te koppelen aan de gegevens over...

Publicaties

Landbouwexport bijna 124 miljard euro in 2023

In 2023 heeft Nederland voor 123,8 miljard euro aan landbouwgoederen uitgevoerd. Dat is 1,6 procent meer dan in 2022.

Artikelen

Materiële welvaart

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Materiële welvaart

Dashboards

Kernindicatoren Natuurlijk kapitaalrekeningen

Twee kernindicatoren worden besproken die belangrijke onderdelen van het systeem van NKR samenvatten. De Gross Ecosystem Product geeft het sociaaleconomisch belang van natuur voor de Nederlandse...

Publicaties

Trend van broedvogels: indexcijfers

Broedvogelindex, soortgroepindex broedvogels Nederlandse broedvogels

Cijfers

Vervolging en berechting misdrijven; persoonskenmerken

Ingeschreven strafzaken, beslissingen OM, afdoeningen rechter, sancties. Leeftijd, geslacht, opleiding, huishoudensinkomen, herkomstkenmerken

Cijfers

SDG 9.3 Kennis en innovatie

Sustainable Development Goal (SDG) 9.3 gaat over investeringen in kennis door bedrijven en overheden, over technologische ontwikkeling, en over toegang tot ICT en Internet. Kennis is enorm belangrijk...

Dashboards

Personenauto's actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Actieve Personenauto's naar brandstofsoort, gewicht, eigendom en kleur Bouwjaar voertuig, regio's

Cijfers

SDG 17 Partnerschap

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken. SDG 17 heeft een ander karakter. Voor het bereiken van de Sustainable Development Goals is...

Dashboards

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Trendbeoordelingen Nederlandse broedvogels trendklasse vanaf 1990 en de laatste 12 jaar

Cijfers

Uitgaven gezondheidszorg verdragslanden 2021

Deze maatwerktabellen beschrijven de uitgaven in 2021 aan gezondheidszorg per hoofd van de bevolking van verdragslanden (woonlandfactor).

Cijfers

Volkstelling 2021 brengt onze bevolking nauwkeurig in kaart

Eens in de tien jaar klinkt binnen het CBS het bericht dat na een langdurige gezamenlijke inspanning de meest recente Volkstelling gereed is.

Artikelen

1971

Om het belang van de volkstelling onder de aandacht te brengen startte het bureau een communicatieoffensief.

Dashboards

Bijna 8 op de 10 mensen deden online aankopen in 2023

In de eerste helft van 2023 zei 78 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder iets online gekocht te hebben. Dat is meer dan een jaar eerder, en vergelijkbaar met 2021. De verkoop van digitale...

Artikelen

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2023

ICT-veiligheid, E-commerce, Clouddiensten, Artificial Intelligence, Toegang en Gebruik Internet, Facturen en Bedrijfsgrootte

Cijfers

Hogere importwaarde accu’s door duurdere grondstoffen

De importwaarde van accu’s was in het eerste half jaar van 2023 2,9 miljard euro, in dezelfde periode in 2019 was dit nog 0,8 miljard euro. De grootste leverancier van accu’s aan Nederland is China,...

Artikelen

SDG 12 Goede consumptie en productie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 12 Verantwoorde consumptie en productie. In SDG 12 gaat het om het verminderen van afval, voedselverspilling en vervuiling, en om het zuiniger...

Dashboards

73 inwoners verdronken in 2022

In 2022 zijn 73 inwoners verdronken in open water, of in en om het huis. Dat waren er 7 minder dan een jaar eerder. Verdrinkingen komen naar verhouding het meest voor onder zestigers.

Artikelen

CBS zet vervolgstappen op het gebied van diversiteit en inclusie

Het personeel bij het CBS is erg divers qua samenstelling.

Artikelen

Jeugdhulp 2023

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2023.

Publicaties

Nog steeds meer veranderingen in werk zelfstandigen dan voor corona

Hoewel zelfstandig ondernemers zonder personeel in 2023 veel minder te maken hadden met veranderingen in hun manier van werken dan in coronajaar 2021, ervaren zij nog steeds meer veranderingen dan...

Artikelen

Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen

Begin 2022 bedroeg het doorsnee vermogen van huishoudens 135,1 duizend euro, bijna 47 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde zijn gestegen.

Artikelen