Zoekresultaten

1322 resultaten voor rode lijst
1322 resultaten voor rode lijst
Actieve filters (1)

Pagina 46 van 53

Misdrijven; vervolging en berechting, 1994-2010

Ingeschreven rechtbankstrafzaken, afdoening door OM en rechter 1e aanleg naar soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd van de verdachte.

Cijfers

Ziekenhuispatiënten; geslacht, leeftijd en diagnose, 1995-2010

Personen met ziekenhuisopnamen onder de geregistreerde bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en diagnose

Cijfers

SDG 9.1 Infrastructuur en mobiliteit

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: infrastructuur en mobiliteit. In SDG 9.1 gaat het om de voorzieningen om personen en informatie te...

Overig

Volkstelling 1899; indeeling naar den leeftijd en den burgerlijken staat

Volkstelling 1899. Aantallen personen naar leeftijd, burgerlijke staat en geslacht voor gemeenten met meer dan 5000 inwoners.

Cijfers

Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers 2006 - 2014

Financiële balansen decentrale overheden; gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Cijfers

Bloedbanken/bloedvoorziening; exploitatie en personeel, 1985 - 2005

Aantal instellingen, bedrijfsopbrengsten en - lasten, bedrijfsresultaat, baten en lasten, werkzame personen,

Cijfers

Aardolieproducten; balans, 1946 - mei 2009

Binnenlands verkeer en douane-entrepotverkeer in balansvorm. Totaal aardolieproducten en verschillende andere aardolieproducten.

Cijfers

Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Publicaties

Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar gemeente

Verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar woonplaats respondent, vervoerswijzen en motieven.

Cijfers

Samenstelling vermogens van huishoudens, 1993-2000

Samenstelling van het vermogen van huishoudens naar bestanddelen van het vermogen en naar kenmerken van huishoudens.

Cijfers

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen 1994-2016

Sancties opgelegd door de rechter naar kenmerken van deze sancties. Soort delict, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

Landbouw; arbeidskrachten, regio, 2000-2009

Arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven, naar Corop, provincie, landsdeel en landbouwgebied.

Cijfers

Banen van werknemers (1993 - 2005); regio

Aantal banen van werknemers naar regio en economische activiteit, niveau en mutatie.

Cijfers

Geregistr. criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2016) 2005-2015

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente 2016

Cijfers

Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2014) 2005-2013

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf en gemeente (2014) 2005-2013

Cijfers

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 7 Betaalbare en duurzame energie. In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Energie is onmisbaar in...

Overig

Aardolieproducten; binnenlandse levering, 1946 - mei 2009

Leveringen aan raffinaderijen, petrochemie en overige afnemers. Verbruik totaal, als grondstof, als brandstof naar diverse aardolieproducten.

Cijfers

Prijsindexcijfers landbouw 1995=100

Prijsindex afzet en verbruik en investeringen per goederengroep.

Cijfers

Mestproductie- en dierrechten; naar regio en concentratiegebied

Geregistreerde en vervallen mestproductie - en dierrechten Naar regio en periode

Cijfers

Samenvatting

Actuele cijfers in de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2022 over de verdeling van de brede welvaart naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet...

Overig

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen, 1994-2010

Sancties opgelegd door de rechter naar kenmerken van deze sancties, soort delict, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Regionale Inkomensverdeling, tijdreeks 1946 - 1994

Gemiddeld inkomen; verdeling van de inkomenstrekkers gemeentelijke en regionale indeling van 1 - 1- 1997

Cijfers

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

Betrokkenheid nieuws en politiek, 2006

Betrokkenheid nieuws en politiek. politiek

Cijfers