Zoekresultaten

1148 resultaten voor rode lijst
1148 resultaten voor rode lijst
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 46

Woonplaatsen in Nederland 2023

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers

Lijst overheidsinstellingen archief

Lijst overheidsinstellingen archief

Overig
Artikelen

Lijst instellingen sector overheid

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Overig

Beldo-lijst

CBS-lijst van BELangrijke primaire DOodsoorzaken. De indeling komt vrijwel overeen met de Europese Shortlist, zoals gebruikt door Eurostat.

Overig
Artikelen

Lijst overheidsinstellingen 2020

lijst verheidsinstellingen 2020

Overig

Lijst overheidsinstellingen 2021

Lijst overheidsinstellingen 2021

Overig

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport

Methoderapport behorende bij het onderzoek naar de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Publicaties

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Lijst van alle verschenen publicaties "Methoden en Onderzoek"

In de reeks Methoden en Onderzoek worden onderwerpen met betrekking tot de Nationale rekeningen behandeld. Bij de keuze van de beschreven onderwerpen ligt de nadruk op praktische zaken die niet...

Artikelen

Lijst van alle verschenen Occasional Papers

In de reeks Occasional papers worden onderwerpen beschreven die betrekking hebben op de Nationale rekeningen. Deze onderwerpen kunnen fundamenteel theoretisch van aard zijn, specifieke statistische...

Artikelen

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland

Cijfers

Wanneer ontvang ik mijn lijst met groepsmaatschappijen?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Krijg ik altijd een lijst met groepsmaatschappijen?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Hoe is mijn lijst met groepsmaatschappijen samengesteld?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2016 voorlopig en 2015 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2016 voorlopig en 2015 definitief.

Overig

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2017 voorlopig en 2016 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2017 voorlopig en 2016 definitief.

Overig

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2019 voorlopig en 2018 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2019 voorlopig en 2018 definitief

Overig

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2018 voorlopig en 2017 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2018 voorlopig en 2017 definitief

Overig

Waarom ontvang ik een brief over een lijst met groepsmaatschappijen?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar SBI 2008

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype

Cijfers