Zoekresultaten

55 resultaten voor rijbewijsbezit
55 resultaten voor rijbewijsbezit

Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, juli 2022

De nieuwsbrief verkeer en mobiliteit geeft een overzicht van welke cijfers in de afgelopen periode op het gebied van verkeer en mobilteit zijn gepubliceerd.

Overig

Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, oktober 2021

De nieuwsbrief verkeer en mobiliteit geeft een overzicht van welke cijfers in de afgelopen periode op het gebied van verkeer en mobilteit zijn gepubliceerd.

Overig

Minder autorijbewijzen verstrekt dan voor coronacrisis

In 2021 werden er 7,8 procent meer nieuwe autorijbewijzen afgegeven dan een jaar eerder. In totaal kwamen er 178 duizend nieuwe autorijbewijshouders bij.

Artikelen

Autobeschikbaarheid

Het kunnen beschikken over een auto gelet op rijbewijsbezit en beschikbaarheid van een auto in het huishouden.

Overig

Bijna helft 75-plussers heeft autorijbewijs

Van de Nederlanders van 75 jaar en ouder heeft 49 procent een autorijbewijs

Artikelen

Personen met een nieuw autorijbewijs, 2015

Aantal personen dat in 2015 het autorijbewijs gehaald heeft.

Cijfers

Hoeveel mensen hebben een rijbewijs?

Aantal bezitters van een rijbewijs voor (vracht)auto, bus, bromfiets of motor

Overig

Rijbewijzen

beschrijving wijze van onderzoek rijbewijzen

Overig

Rijbewijsbezit

Rijbewijsbezit per 100 inwoners per 1 januari 2016

Cijfers

Bijna helft 75-plussers heeft autorijbewijs

Van de Nederlanders van 75 jaar en ouder heeft 49 procent een autorijbewijs. Dat percentage is een stuk lager dan bij 60- tot 75-jarigen, van wie 84 procent in het bezit is van een rijbewijs. Met...

Video's

Meer rijbewijsbezitters ondanks coronacrisis

Op 1 januari 2021 hadden 11,4 miljoen personen een autorijbewijs, 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Door de maatregelen tegen corona kwamen er vorig jaar 23,6 procent minder nieuwe...

Artikelen

Nieuwsbrief voor gemeenten, mei 2021

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Meer autorijbewijzen, minder brommers bij 17-jarigen

Het aantal 17-jarigen die een bromfietsrijbewijs bezitten en geen autorijbewijs is tussen 2014 en 2016 gedaald.

Artikelen

80 Procent volwassenen heeft rijbewijs

Bijna 80 procent van de Nederlandse bevolking van 17 jaar of ouder heeft een autorijbewijs. Begin 2019 hadden bijna 11,2 miljoen personen een Nederlands personenautorijbewijs B. Dat is 1 procent meer...

Artikelen

Personen met een rijbewijs; rijbewijscategorie, leeftijd, regio, 1 januari

Personen in het bezit van een rijbewijs, soort rijbewijs, leeftijd rijbewijsbezitter / rijbewijshouder, regio (landsdeel en provincie)

Cijfers

Onderweg in Nederland (ODiN) 2021 - Onderzoeksbeschrijving

Beschrijving van het onderzoeksjaar 2021 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Publicaties

Twee derde geslaagde rijbewijskandidaten jonger dan 21

Bijna 194 duizend Nederlanders hebben in 2015 hun autorijbewijs gehaald.

Artikelen

Jaarmonitor wegvoertuigen 2020

In de jaarmonitor wegvoertuigen 2020 komen verschillende voertuigsoorten aan bod, waaronder personenauto’s, tweewielers en bedrijfsmotorvoertuigen. Naast de ontwikkeling van het aantal voertuigen...

Publicaties

Autobezit jongeren in stad helft van dat op platteland

Het autobezit van jongeren die op het platteland wonen is twee keer zo hoog als van stadsjongeren

Artikelen

Mobiliteit; Voertuigbezit naar geslacht, 1985-2007

Voertuig - en rijbewijsbezit naar geslacht.

Cijfers

HKU-CBS video Nederland in 20 cijfers

Deze video is een samenwerking tussen het CBS en de HKU. Als studieopdracht hebben HKU-studenten een video gemaakt op basis van gegevens uit Statline. De cijfers in de video zijn gecontroleerd door...

Video's

Meer 50-plussers op de motor

Onder Nederlanders van 50 jaar en ouder is het motorbezit gegroeid

Artikelen

De groei van het Nederlandse personenautopark

De groei van het Nederlandse personenautopark.

Publicaties

Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Onderzoeksbeschrijving

Beschrijving van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Publicaties