Zoekresultaten

40 resultaten voor revalidatiezorg
40 resultaten voor revalidatiezorg

Pagina 1 van 2

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose, zorgkenmerken

Aantal geopende, gesloten, of lopende DBC’s van special. somatische zorg; diagnose, leeftijd, geslacht, type instelling, behandelsetting en segment

Cijfers

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Medisch specialistische somatische zorg: personen met DBC-behandeling

Het samenstellen van cijfers over het aantal personen met een behandeling (Diagnose Behandeling Combinatie, DBC) in de medisch specialistische somatische zorg, uitgesplitst naar de geregistreerde...

Overig

Medisch specialistische somatische zorg: behandelingen (DBC's), vanaf 2017

Het samenstellen van cijfers over het aantal behandelingen (Diagnose Behandeling Combinaties, DBC’s) binnen de medisch specialistische somatische zorg, uitgesplitst naar de geregistreerde diagnose en...

Overig

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg op peildatum Zorgzwaartepakket, leveringsvorm zorg

Cijfers

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar zorgfuncties en zorgaanbieders

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen

Personen met lopende DBC in medisch specialistische somatische zorg Gestandaardiseerd inkomen, gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht

Cijfers

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

Aantal geopende, gesloten, of lopende DBC's van special. somatische zorg; naar gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht

Cijfers
Overig

Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021, ingedeeld in decielen. Door vergelijking van de waarde van...

Publicaties

Zorguitgaven; opbrengsten van financieringsregelingen

Zorguitgaven; financiering van de zorg; herverdeling lasten Financieringsregelingen; Baten van financieringsregelingen

Cijfers

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg, naar type zorg, leeftijd en migratieachtergrond

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg, naar type zorg, leeftijd, geslacht en inkomen

Cijfers

Medisch specialistische somatische zorg: behandelingen (DBC's), 2008 - 2016

Het samenstellen van cijfers over het aantal behandelingen (Diagnose Behandeling Combinaties, DBC’s) binnen de medisch specialistische somatische zorg, uitgesplitst naar de geregistreerde diagnose en...

Overig

Zorginstellingen; kerncijfers

Kerncijfers: verlies- en winstrekening, balans, personeel ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2020

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2020, ingedeeld in decielen. Door vergelijking van de waarde van...

Publicaties

AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04

Zorg en welzijn breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche, 4e kwartaal 2020

Cijfers

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 2005-2013

Zorguitgaven; functies en aanbieders, internationaal vergelijkbaar

Cijfers

AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume), 2010-2017

AWBZ/Wlz, ZZP, intramurale zorg, extramurale zorg, nacalculatie uitgaven, volume

Cijfers

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 2005-2013

Zorguitgaven; functies en financiering, internationaal vergelijkbaar

Cijfers

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, financiering,2005-2016

Zorguitgaven; functies en financiering, internationaal vergelijkbaar

Cijfers

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 2005-2016

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en aanbieders

Cijfers

Verpleeghuizen; personeel, 1998-2005

Verpleeghuizen; personeel

Cijfers