Zoekresultaten

6717 resultaten voor regionale data centra
6717 resultaten voor regionale data centra

Pagina 4 van 269

OV-data

Om aan de wettelijke verplichtingen van de Europese Commissie te kunnen voldoen moet het CBS de statistiek over het spoorvervoer kunnen maken.

Overig

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021

Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021

Cijfers

Werkbladen Op zoek naar data met Daan

werkbladen bij lesmateriaal Op zoek naar data met Daan

Overig

Filmpjes Op zoek naar data met Daan

Filmpjes bij lesmateriaal Op zoek naar data met Daan.

Overig

Op zoek naar data met Daan

lesmateriaal Op zoek naar data met Daan

Overig

Beroepen classificeren met data in online vacatures

CBS-onderzoek naar de mogelijkheid om met online vacatures een vacaturestatistiek te ontwikkelen, die achtergrondinformatie over vacatures weergeeft.

Overig

Op zoek naar data over de bevolking

Over het lesmateriaal op zoek naar data over de bevolking

Overig

Docentenhandleiding Op zoek naar data over de bevolking

Docentenhandleiding Op zoek naar data met Daan

Overig

Docentenhandleiding Op zoek naar data met Daan

Docentenhandleiding Op zoek naar data met Daan

Overig

Heeft het CBS een Data Protection Impact Assessment (DPIA) gedaan?

Antwoord op de vraag Heeft het CBS een Data Protection Impact Assessment (DPIA) gedaan?

FAQ's

Kunnen andere overheden of organisaties data opvragen bij het CBS?

Kunnen andere overheden of organisaties data opvragen bij het CBS?

FAQ's

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022

Indicatoren thema’s onderwijs, mobiliteit, arbeid, landbouw en wonen 2012 t/m 2022 Provincie Limburg

Cijfers

Data Alliantie Strafrechtketen

De Data Alliantie Strafrechtketen (DAS) is een beoogd samenwerkingsverband binnen de strafrechtketen.

Overig

Filmpje Op zoek naar data over de bevolking

Filmpje Op zoek naar data over de bevolking

Overig

Werkblad Op zoek naar data over de bevolking

Op zoek naar data over de bevolking

Overig

De regionale economie

Berichten en publicaties over de economische ontwikkelingen in Nederland op regionaal niveau.

Overig

Regionale economie

Wat is de regionale economische ontwikkeling?

Overig

CBS Urban Data Centers

Data effectiever inzetten voor lokaal bestuur: dat maken de CBS Urban Data Centers (CBS UDC’s) mogelijk.

Overig

Moet ik als deelnemer een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren en hoe?

Antwoord op vraag Moet ik als deelnemer een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren en hoe moet dat?

FAQ's

Regionale economische groei

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het eerste kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021

In deze publicatie wordt van de onderzoekspopulatie, personen van 15 tot 75 jaar woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland, vastgesteld wat hun binding met de arbeidsmarkt is, waarbij...

Cijfers