Zoekresultaten

793 resultaten voor rechterlijke macht
793 resultaten voor rechterlijke macht
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 32

Minder geregistreerde misdrijven en verdachten in 2015

Het aantal geregistreerde misdrijven nam in 2015 af, tot minder dan één miljoen. Ook het aantal verdachten is gedaald.

Artikelen

Afdoening door de rechter

Einduitspraak van een rechter in een rechtszaak in de vorm van een eindarrest, eindbeschikking of eindbeslissing.

Overig
Overig

Burgerlijke rechtspraak

Rechtspraak op het gebied van het burgerlijk recht.

Overig

Personen in de schuldsanering op 31 december; persoonskenmerken

Personen in de schuldsanering per 31 december Persoonskenmerken

Cijfers

Personen met uitgesproken schuldsanering; jaar uitspraak, persoonskenmerken

Personen met uitgesproken schuldsanering Persoonskenmerken

Cijfers

Personen met beëindigde schuldsanering; persoonskenmerk, wijze beëindiging

Personen met beëindigde schuldsanering Persoonskenmerken, wijze beëindiging

Cijfers

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen

Cijfers

Onbevoegdverklaring van de rechter

Beslissing van een rechter dat deze op grond van wettelijke bepalingen niet bevoegd is om van de zaak kennis te nemen. De beslissing hiertoe neemt de rechter zelf.

Overig

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Productie elektr. en warmte, inzet van brandstoffen, opgesteld vermogen Bedrijfsgroep, type installatie, met en zonder WKK Warmtekrachtkoppeling

Cijfers

Beslissingen OM en sancties rechter

Door de rechter in eerste aanleg opgelegde sancties en door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen

Cijfers

Uitstroomrechtertab: Zaken die uitstromen bij de rechter

Uitstroomrechtertab: Alle zaken die uitstromen bij de rechter in eerste aanleg in het betreffende jaar, 2001-2021

Overig
Artikelen

Opgelegde sancties (rechter) en beslissingen (OM)

Opgelegde taakstraffen en geldboetes (rechter) en transacties en strafbeschikkingen in de vorm van een geldsom (OM).

Cijfers

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Uitingsdelicten bij OM en rechter, 2014 en 2015

Uitingsdelicten in de instroom bij het OM, de beslissingen door het OM en de afdoeningen door de rechter.

Cijfers

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg gelijktijdig of na elkaar per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente

Cijfers

Verdere daling geregistreerde misdrijven en verdachten

Sinds 2007 daling van criminaliteit. Minder registraties, verdachten, strafzaken en slachtoffers.

Artikelen

Wetsartikelen bij het OM en de rechter

Combinaties van wetsartikelen die voorkomen bij het Openbaar Ministerie en de rechter in de verslagjaren 2001 tot en met 2016.

Cijfers

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten

Cijfers

36 duizend jongeren in de jeugdhulp slapen niet thuis

In het eerste halfjaar van 2022 kregen 35 710 jongeren van 0 tot 23 jaar jeugdhulp met verblijf, en sliepen niet thuis bij het eigen gezin. Bijna de helft van hen kreeg ook jeugdbescherming. Dit...

Artikelen

Trends in de strafrechtketen in kaart

Jaarlijkse gezamenlijke publicatie brengt trends in de strafrechtketen in kaart

Artikelen

Aantal minderjarige verdachten van misdrijven afgenomen

In 2011 registreerde de politie 372 duizend verdachten van misdrijven. Dat waren er bijna 3 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Personen in de schuldsanering op 31 december; regio

Personen in de schuldsanering per 31 december Regio

Cijfers

Strafrechtspleging

Geheel van rechtshandelingen door het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht met betrekking tot strafzaken.

Overig