Zoekresultaten

810 resultaten voor rechterlijke macht
810 resultaten voor rechterlijke macht

Pagina 1 van 33

Maatschappelijk onbehagen en pessimisme voor en tijdens de pandemie

Het maatschappelijk onbehagen en het pessimisme in 2018 en in 2021 worden beschreven. Trends van de Nederlandse bevolking staan centraal, uitgesplitst naar bevolkingsgroepen. Gegevens van het...

Publicaties

Rechterlijke macht

Het geheel van rechtsprekende organen (waaronder de rechtbanken, hoven en Hoge Raad) en het Openbaar Ministerie.

Overig

Minder beslissingen OM en rechter in 2020

Het aantal door de rechter genomen eindbeslissingen in 2020 is in vergelijking met een jaar eerder met bijna een kwart afgenomen. Het aantal beslissingen dat door het Openbaar Ministerie (OM) werd...

Artikelen

Beslissingen door OM en rechter naar maand, 2020

Beslissingen door OM en rechter naar maand, de beslissingen door het OM zijn uitgesplitst naar dagvaarding , voorwaardelijk beleidsepot en onvoorwaardelijk sepot, 2020

Cijfers

Minste vertrouwen in Tweede Kamer in 10 jaar tijd

In het laatste kwartaal van 2022 had 25 procent van de 15-plussers nog vertrouwens in de Tweede kamer. Dit is het laagste niveau sinds 2012. Tijdens de coronapandemie hadden Nederlanders aanzienlijk...

Artikelen

Rechtspraak in Nederland 2006

Rechtspraak in Nederland 2006 bevat informatie over de organisatie van de rechtspraak en over de afhandeling van rechtzaken door de diverse rechterlijke colleges.

Publicaties

Rechtspraak in Nederland 2007

Deze publicatie bevat informatie over het aantal rechtszaken en de afhandeling ervan door diverse rechterlijke colleges.

Publicaties

Beslissingen OM en rechter bij bedreiging, 2010-2020

Beslissingen door het Openbaar Ministerie en door de rechter in eerste aanleg bij bedreiging als zwaarste feit binnen een zaak naar soort beslissing, 2010-2020

Cijfers

Rechtspraak in Nederland 2005

De publicatie Rechtspraak in Nederland geeft statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. Zowel burgerlijk recht als bestuurs- en strafrecht komen aan de orde.

Publicaties

Culturele diversiteit Rechtspraak juni 2020

Culturele diversiteit onder rechterlijke ambtenaren binnen de Rechtspraak, juni 2020

Cijfers

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren

Cijfers
Artikelen

Daling aantal strafzaken OM en rechter

In 2016 seponeerde het Openbaar Ministerie 24 procent van de afgedane zaken; in 2007 12 procent.

Artikelen

Ontslagen via rechter of UWV dalen met een kwart

Ruim 23 duizend mensen zijn in 2015 ontslagen via de kantonrechter of het UWV.

Artikelen

Rechtspraak in Nederland 2001

Rechtspraak in Nederland verschaft een keur aan statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. De gegevens betreffen rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de...

Publicaties

Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Deze rapportage laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op basis van gegevens van onder andere Veilig Thuis,...

Publicaties

Civiele rechtspraak, 1997-2000

Civiele contentieuze zaken (dagvaardingszaken) en extra - judiciële zaken (verzoekschriftprocedures) bij kantongerechten, arrondisse-

Cijfers

Rechtspraak in Nederland 2002

Rechtspraak in Nederland verschaft een keur aan statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. De gegevens betreffen rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de...

Publicaties

Rechtspraak in Nederland 2004

De publicatie Rechtspraak in Nederland geeft statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. Deze editie doet verslag van de periode 1995 tot en met 2004.

Publicaties
Publicaties

Rechtspraak; kerncijfers, 1995-2016

Kerncijfers over afdoeningen in de rechtspraak. burgerlijke rechtspraak, bestuursrechtspraak en strafrechtspraak.

Cijfers

Burgerlijke rechtspraak; verzoekschriften en dagvaardingen 1942-2015

Rechtbank (kanton, civiel), Gerechtshof en Hoge Raad, dagvaarding beëindigd met vonnis/arrest, verzoekschrift met beschikking

Cijfers

Deel bevolking dat bij religieuze groep hoort in 2022 niet afgenomen

In 2022 gaf 43 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan bij een levens- beschouwelijke groepering zoals een kerk, moskee of synagoge te horen.

Artikelen

Rechtspraak in Nederland 2002

Het CBS heeft de derde editie van de publicatie Rechtspraak in Nederland uitgebracht. Deze publicatie bevat informatie over het aanbod aan en de afhandeling van rechtszaken door de diverse...

Artikelen

Minder geregistreerde misdrijven en verdachten in 2015

Het aantal geregistreerde misdrijven nam in 2015 af, tot minder dan één miljoen. Ook het aantal verdachten is gedaald.

Artikelen