Zoekresultaten

592 resultaten voor randstad
592 resultaten voor randstad

Pagina 4 van 24

PBL/CBS prognose: Groei steden zet door

Tot 2040 nemen de verschillen in Nederland toe: verdere groei in de steden, krimp in de kleine gemeenten aan de randen

Artikelen

Stad Groningen trekt inwoners uit de regio

Terwijl de bevolking in omliggende gemeenten krimpt, groeit deze in Groningen (stad). Vooral meer jongeren.

Artikelen

‘Dat doen we hier niet’

De verhuizing naar Limburg zou de Voorburgse CBS’ers de nodige cultuurproblemen bezorgen.

Overig

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2022 8,6 procent hoger

Op 1 januari 2022 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 315 duizend euro. Dat is 8,6 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit.

Artikelen

Nieuwsbrief Regionaal, mei 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig
Overig

Jeugdzorg in de grote steden naar herkomst, 2012-2015

Aantal jongeren in de vier grote steden die gebruik maken van jeugdzorg, 2012-2015

Cijfers

Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2022 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland.

Publicaties

Het industriële landschap van Nederland

Dit onderzoek schetst het industriële landschap van Nederland en de regionale spreiding van verschillende branches van de industrie.

Artikelen

Britten in Nederland hebben hoge lonen

In Nederland woonden op 1 januari 2016 ruim 46 duizend Britten.

Artikelen

Aantal dieselauto’s met bouwjaar voor 2001 in de 4 grote steden

Aantal dieselauto’s met bouwjaar voor 2001 in de 4 grote steden

Cijfers

Bevolkingsgroei grotere steden stokt door lage immigratie

De grootste gemeenten zijn in 2020 veel minder gegroeid dan in 2019, vooral doordat er minder immigranten kwamen. Almere kreeg er in 2020 de meeste inwoners bij. Er waren veel meer gemeenten met meer...

Artikelen

Deep learning voor de detectie van zonnepanelen

Zonnestroom is een belangrijke hernieuwbare bron. CBS doet daarom in verschillende projecten onderzoek waarmee we de schatting van de totale opgewerkte zonnestroom in Nederland kunnen verbeteren.

Overig

Nederland telt 17 miljoen inwoners

17 miljoen inwoners.

Artikelen

Almere snelste groeier qua economie, werk en inwoners

In de afgelopen twintig jaar groeide Almere zowel qua economie, als werkgelegenheid en aantal inwoners het snelst.

Artikelen

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Belang industrie voor de regio

Het rapport Het industriële landschap van Nederland beschrijft het belang en de regionale verspreiding van de industrie.

Artikelen

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken 2022

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2022

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2022

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2022

Cijfers

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen wijken, 2022

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2022

Cijfers

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die in 2012 100 duizend of...

Artikelen

Thuiswerken gebruikelijker in steden

Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in andere stedelijke gebieden, waar de verkeersdrukte het grootst is. In Groot-Amsterdam werkte 45 procent van de werkzame beroepsbevolking...

Artikelen

Dakloos in Nederland

Het onderzoek Dakloos in Nederland heeft als doel inzicht te verschaffen in de omvang en achtergrondkenmerken van de populatie daklozen in Nederland, zoals geslacht, leeftijd, herkomst en...

Overig

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2022

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2022

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2022 Wijk en buurten 2022

Cijfers