Zoekresultaten

591 resultaten voor randstad
591 resultaten voor randstad

Pagina 2 van 24

Waar groeit of krimpt de bevolking?

De Nederlandse bevolking is explosief gegroeid in de laatste eeuw: van 5 miljoen in 1900 naar ruim 17 miljoen in 2019

Overig
Artikelen

Waar wonen de meeste hoogopgeleiden?

Mensen die uit andere delen van Nederland naar de Randstad trekken, komen vaak om te studeren of om de eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten nadat zij elders een studie hebben afgerond

Overig

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

De Randstad behoort tot grootste economische regio's van Europa

Op Parijs, Londen en Milaan na is de Randstad de grootste economische stedelijke regio in de Europese Unie.

Artikelen

Bevolkingsdynamiek in de vier grote steden

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004

Artikelen

Aantrekkingskracht  voor nieuwe baan is hoog in Randstad en Midden Nederland

Er waren in 2013 bijna 850 duizend personen die minder dan een jaar in hun baan werkten. Van deze mensen die een baan vonden was bijna een kwart miljoen regionaal mobiel, dat wil zeggen dat zij zijn...

Artikelen

Bevolking vier grote steden groeit tot 2040 met 333 duizend inwoners

De bevolking in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zal tot 2040 toenemen met 333 duizend inwoners. Dit blijkt uit de regionale bevolkingsprognose uit 2011 van het CBS en het Planbureau voor de...

Artikelen

In 2022 bevolkingsgroei in vrijwel alle gemeenten

In 2022 groeide het aantal inwoners in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Dit kwam hoofdzakelijk door de toegenomen immigratie, onder andere van Oekraïners.

Artikelen

Nieuwsbrief voor gemeenten, mei 2018

Nieuwsbrief voor gemeenten mei 2018

Overig

Veel nieuwe bedrijven in de vier grote steden

De vier grote steden staan in dee top 10 van gemeenten met de hoogste startersquote. Deze gemeenten hebben de meeste nieuwe vestigingen van bedrijven in verhouding tot het aantal vestigingen.

Artikelen

Alleenstaande oudere vrouwen wonen het grootst

De woonoppervlakte per Nederlander was gemiddeld 53 vierkante meter in 2021.

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Aantal bijstandsontvangers onder de 400 duizend

Eind september 2022 ontvingen 396 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering.

Artikelen

Bevolkingsprognose

De prognose van de bevolkings- en huishoudensontwikkeling per gemeente in de komende decennia. Een driejaarlijkse publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en CBS.

Video's

In vijf jaar 34 procent meer Belgische bedrijven in Nederland

In vijf jaar tijd is het aantal Belgische multinationals in Nederland toegenomen van 1138 in 2015 naar 1528 in 2020.

Artikelen

Nieuwsbrief voor gemeenten, november 2021

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Aantal 16-jarigen in de vier grote steden naar herkomstgroepering

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft een tabel samengesteld over het aantal 16-jarigen in de vier grote steden, naar herkomstgroepering en op laag regionaal niveau. De tabel is op aanvraag...

Cijfers

Inkomens in de wijken van de vier grote steden, 2000

Langdurig lage inkomens; gestand. inkomen, aantal niet - actieven in wijken van vier grote gemeenten.

Cijfers

Huizenprijzen in Utrecht het minst gedaald van de vier grote steden

Bestaande koopwoningen waren in het derde kwartaal van 2013 gemiddeld 4,5 procent goedkoper dan een jaar eerder. In Utrecht daalden de prijzen met 2,0 procent het minst van de vier grote steden. De...

Artikelen
Artikelen

Grote verschillen in gemiddelde huishoudensgrootte per buurt in de vier grote steden

In 2011 bestond een gemiddeld huishouden in Nederland uit 2,2 personen. Binnen gemeenten, bijvoorbeeld in de vier grote steden, bestaan er echter flinke verschillen op buurtniveau. Nieuwbouwbuurten,...

Artikelen

Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en provincies

Cijfers