Zoekresultaten

5242 resultaten voor publicatie en analyse
5242 resultaten voor publicatie en analyse
Actieve filters (1)

Pagina 6 van 210

Groter belang buurlanden in goederenhandel in 2021

De waarde van de Nederlandse goederenhandel was in 2021 circa 15 procent boven het niveau van voor de coronacrisis.

Artikelen

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Productiviteit: kapitaal, arbeid, multifactorproductiviteit Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Cijfers

SIB-gebruikers: bereik en prestaties. Een beschrijvende analyse

Een beschrijvende analyse van de belangrijkste demografische kenmerken van de bedrijven die gebruikmaken van het instrument Starters International Business (SIB).

Cijfers

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's

Cijfers
Artikelen

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Loopbanen worden traditioneel geanalyseerd met tabellen die aangeven welke arbeidsmarktposities groepen door de tijd hebben.

Artikelen

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Dit artikel analyseert de loopbanen van jongeren die in de periode 1983 tot en met 1985 geboren zijn vanaf het moment dat ze 23 zijn tot en met hun 32e levensjaar met behulp van sequentieanalyse.

Publicaties

Transformaties in de woningvoorraad 2021

In het rapport wordt beschreven hoe woningtransformaties worden bepaald. Aan bod komt de ontwikkeling sinds 2015, gevolgd door de belangrijkste kenmerken in 2021 van transformaties en de bewoners....

Publicaties

Innovatieprijs voor onderzoek naar interventies tijdens eerste coronagolf

Onlangs vond de vijfde editie van de innovatiedag van het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) plaats.

Artikelen

Innovatie als motor van de economie; een regionale analyse

Kennis speelt in de economie een steeds grotere rol. Het is een belangrijke concurrentiefactor voor bedrijven.

Artikelen

Measuring R&D Output and Knowledge Capital Formation in Open Economies

Contrary to mineral exploration, computer software development and literary or artistic work, Research and Development is in the present SNA-1993 not considered as an activity leading to the creation...

Artikelen

Measuring R&D Output and Knowledge Capital Formation in Open Economies

In tegenstelling tot minerale exploratie, ontwikkeling van software en literaire of artistieke originelen, wordt onderzoek en ontwikkeling in het huidige SNA-1993 niet gezien als een activiteit die...

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2022 2e kwartaal: Belemmeringen dienstenhandel

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in de internationale handel van diensten: hoe heeft die zich de afgelopen jaren ontwikkeld en tegen welke barrières lopen...

Publicaties

Materiële welvaart in Nederland 2022

In Materiële Welvaart in Nederland 2022 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland. Het

Publicaties

Data analist internationale handel in diensten

Je hebt een achtergrond in de bedrijfseconomie of accountancy. Je beoordeelt financiële cijfers van bedrijven op correctheid. Je hebt daarnaast veelvuldig contact met bedrijven om wederzijdse vragen...

Overig

NA/13 The simultaneous compilation of current price and deflated input-output tables

De Boer, S. and G.A.A.M. Broesterhuizen (1986).A few years ago the method of compiling input-output tables underwent in the Netherlands an essential revision. The most significant improvement is that...

Artikelen

NA/07 Integration of input-output tables and sector accounts; a possible solution

Van den Bos, C. (1985).The establishment-enterprise problem is tackled by taking the institutional sectors to which the establishments belong into account during the construction of input-output...

Artikelen

Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

Generatie-overlevingstafels, waarneming en prognose Geslacht, leeftijd, sterftekans en levensverwachting per generatie

Cijfers

Dynamiek in de WAO, WAZ en Wajong: een longitudinale analyse

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2005

Artikelen

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2021 wordt de...

Publicaties
Artikelen

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2020/2021.

Publicaties