Zoekresultaten

5242 resultaten voor publicatie en analyse
5242 resultaten voor publicatie en analyse
Actieve filters (1)

Pagina 4 van 210

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de AOW-inkomsten en -uitgaven en voor de uitgaven aan kinderopvang.

Publicaties

Familiebedrijven in Nederland, 2020

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht. In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers...

Publicaties

Getalenteerde GIS onderzoeker

GIS onderzoeker met kennis van GIS en datascience. Je gaat bezig met de ontwikkeling van (ver)nieuwe(nde) geografische informatieproducten. Je werkt aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe...

Overig

'Samen scholen', publicatie SCP

Vandaag is de eerste hoofdrapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verschenen over de samenwerking tussen ouders en scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar...

Publicaties

ICT, kennis en economie 2022

In deze twaalfde editie van ICT, kennis en economie beschrijft het CBS de meest actuele gegevens over de Nederlandse kenniseconomie in brede zin. Officiële statistieken over de thema’s ICT, R&D en...

Publicaties

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.

Cijfers

Analyse naar verdachten en slachtoffers van vuurwapencriminaliteit

Innovatief traject voor het in kaart brengen van geregistreerde vuurwapenincidenten, ook buiten de incidenten die officieel als zodanig zijn geregistreerd.

Overig

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019

Voor het uitvoeren van de input-output analyse van lokale energietransitie investeringen, ter ondersteuning van een nieuwe methode die TNO ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Rotterdam, is...

Cijfers

Onderzoeker bedrijfsstatistieken

In deze functie ga je je onder andere bezighouden met procesverbeteringen en data-analyse van onze statistieken. Tevens word je expert op het gebied van seizoencorrecties.

Overig

Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk.

Publicaties

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2015=100

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling verkochte bestaande koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, woningtype

Cijfers

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 2)

Cijfers over baan- en organisatiekenmerken en de inkomens-, vermogens en schuldenpositie van de vluchtelingen in Nederland. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland.

Cijfers

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 1)

Cijfers over demografische en regionale kenmerken van de vluchtelingen in Nederland. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland.

Cijfers

Analyse bruinvisgegevens en evaluatie monitoring Noordzee

Analyse van verschillende bruinvisgegevens voor de periode 1991/1992-2017/2018 ter evaluatie van de monitoring op de Noordzee.

Cijfers

Transitiefaciliteit: een beschrijvende analyse

Een beschrijvende analyse van de demografische kenmerken en handelsgedrag van de gebruikers van de Transitiefaciliteit in de periode 2012-2015.

Artikelen

Analyse financiële kengetallen zorginstellingen 2009

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een...

Cijfers

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 3)

Samenvattend rapport over diverse demografische, regionale en sociaaleconomische kenmerken van de vluchtelingen in Nederland in 2010. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland.

Artikelen

Analyse seizoensverschillen in opgegeven omzetwaarden

Analyse van seizoensverschillen in opgegeven omzetwaarden bij steekproef- versus BTW data

Artikelen

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022

Welke indicatoren, definities, methoden, data en bronnen heeft het CBS gebruikt voor de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022?.

Publicaties

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de vermogenspositie van gemeenten.

Publicaties

Inkomen verdeeld, trends 1977-2019

Publicatie over de inkomensreeksen 1977 tot en met heden, in samenwerking met de Universiteit Leiden.

Publicaties

Longitudinale Analyse Sociaal Domein, 2015

Personen die in 2015 gebruik hebben gemaakt van een regeling in het kader van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet.

Cijfers