Zoekresultaten

5254 resultaten voor publicatie en analyse
5254 resultaten voor publicatie en analyse
Actieve filters (1)

Pagina 208 van 211

Rijk; aan-/verkopen, overdrachten naar Cofog-hoofdfunctie 2003-2008

Aan - en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het Rijk naar Cofog-hoofdfunctie

Cijfers

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2008

Verhuisde personen van gemeente naar gemeente

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen

Invoer en uitvoer naar waarde (X 1000 euro) en hoeveelheid; van goederen- en landen(groepen).

Cijfers

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2017

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2017

Cijfers

Verhuizing; van personen, tussen gemeenten, 2006

Verhuizingen tussen gemeenten; gevestigd in en vertrokken uit gemeente, regio

Cijfers

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2015

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2015

Cijfers

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente 2005-2016

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) per gemeente.

Cijfers

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Werkzame personen, banen, arbeidsvolume, arbeidsproductiviteit bedrijfstakken, - klassen en marktsector.

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2019

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Personen met indicatie/gebruik ZZV; grondslag, persoonskenm., 2009-2014

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, persoonskenmerken

Cijfers

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2007

Verhuisde personen van gemeente naar gemeente

Cijfers

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Product- en procesinnovatie, uitgaven, samenwerking, financiering Bedrijfstakken/branches SBI 2008

Cijfers

Beroepsbevolking; gemeenten 1996-2013

Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en gemeenten per provincie

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven; 2002

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar SBI93 en grootteklasse.

Cijfers

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid; vo examens en doorstroom

Indicatoren gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Naar woon - schoolgemeente; regio en herkomst

Cijfers

Banen van werknemers in december; econ. activ. (SBI2008), regio, 2008-2014

Banen van werknemers, 2008-2014 Regio en economische activiteit, 2008-2014

Cijfers

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2008-2010

Product- en procesinnovatie, uitgaven, samenwerking, financiering bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken en regio, 2005-2014

(Langdurig) laag inkomen en beleidsmatige minima per regio Regio en huishoudenskenmerken

Cijfers

Particuliere huishoudens met laag inkomen / rond soc. minimum, 2004

Gem. inkomen van part.huish.naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 1999

Bevolkingskenmerken, inkomen en vestigingen van bedrijven Gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Particuliere huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum, 2003

Part. huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2001

Bevolkingskenmerken, Woningen, Inkomen, Oppervlakte en Bedrijven naar Gemeenten, wijken en buurten.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2017

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, all electric, regio

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers