Zoekresultaten

5204 resultaten voor publicatie en analyse
5204 resultaten voor publicatie en analyse

Pagina 4 van 209

CPB

Overig

ICT, kennis en economie 2022

In deze twaalfde editie van ICT, kennis en economie beschrijft het CBS de meest actuele gegevens over de Nederlandse kenniseconomie in brede zin. Officiële statistieken over de thema’s ICT, R&D en...

Publicaties

Getalenteerde GIS onderzoeker

GIS onderzoeker met kennis van GIS en datascience. Je gaat bezig met de ontwikkeling van (ver)nieuwe(nde) geografische informatieproducten. Je werkt aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe...

Overig

Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk.

Publicaties

Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)

De tabel geeft voor 2019, 2020** en 2021* inzicht in het energieverbruik (aardgas- en elektriciteitsleveringen) aan tien profielen van aardgaswoningen volgens de vernieuwde methodiek van de...

Cijfers

Familiebedrijven in Nederland, 2020

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht. In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers...

Publicaties

Tabellensets Nationale rekeningen 2021

Tabellensets Nationale rekeningen 2021

Cijfers

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019

Voor het uitvoeren van de input-output analyse van lokale energietransitie investeringen, ter ondersteuning van een nieuwe methode die TNO ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Rotterdam, is...

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022

Welke indicatoren, definities, methoden, data en bronnen heeft het CBS gebruikt voor de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022?.

Publicaties

Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022

Deze publicatie bevat gegevens over de woonsituatie van personen van 70 jaar en ouder, per gemeente, per kwartaal, 2018-2022. De woonsituatie is zelfstandig wonend of wonend in een instelling.

Cijfers

Monitor online platformen 2021

In de monitor wordt ingegaan op de ontwikkeling over de afgelopen jaren van de omzet, het aantal werkzame personen, en de verkoop van bedrijven via online platformen.

Publicaties

Inkomen verdeeld, trends 1977-2019

Publicatie over de inkomensreeksen 1977 tot en met heden, in samenwerking met de Universiteit Leiden.

Publicaties

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de vermogenspositie van gemeenten.

Publicaties

Arbeidsongevallen en beroep

Onderzoek naar de relatie tussen beroep en de kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval met verzuim.

Publicaties

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.

Cijfers

Nieuwsbrief Globalisering januari 2023

Nieuwsbrief Globalisering november 2022

Overig

Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021

Onderzoek naar redenen en oorzaken van oversterfte in 2020 en 2021. Analyses zijn gericht op het bepalen van de impact van de COVID-19-epidemie op sterfte, vaccineffectiviteit en sterfte na...

Publicaties

Onderzoeker bedrijfsstatistieken

In deze functie ga je je onder andere bezighouden met procesverbeteringen en data-analyse van onze statistieken. Tevens word je expert op het gebied van seizoencorrecties.

Overig

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2015=100

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling verkochte bestaande koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, woningtype

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Analyse bruinvisgegevens en evaluatie monitoring Noordzee

Analyse van verschillende bruinvisgegevens voor de periode 1991/1992-2017/2018 ter evaluatie van de monitoring op de Noordzee.

Cijfers

Arbeidsvolume en toegevoegde waarde naar regio, 2019

Arbeidsjaren, output en toegevoegde waarde in prijzen van 2015 naar regio, verslagjaar 2019

Cijfers

Musea

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

'Samen scholen', publicatie SCP

Vandaag is de eerste hoofdrapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verschenen over de samenwerking tussen ouders en scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar...

Publicaties