Zoekresultaten

5198 resultaten voor publicatie en analyse
5198 resultaten voor publicatie en analyse

Pagina 2 van 208

Arbeidsproductiviteit Nederland lager na corona, in eurozone hoger

De arbeidsproductiviteit in Nederland was in het tweede kwartaal van 2022 1,4 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019.

Artikelen

Meer mensen willen verhuizen maar kunnen geen woning vinden

In 2021 zei 6 procent dat ze wel wilden verhuizen maar niets konden vinden, ruim 2 keer zo veel als in 2015. Bij thuiswonende jongeren en alleenwonenden onder de veertig was dat ruim 1 op de 10.

Artikelen

Gezondheidsuitgaven per inwoner op een na hoogste van EU

In 2020 gaf Nederland per persoon meer uit aan gezondheidszorg dan de meeste andere EU-landen. Het aandeel eigen betalingen van Nederlanders behoort daarentegen tot de laagste.

Artikelen

Beperkt gedaalde operationele winst in 2020 verhult tweedeling

De operationele winst van bedrijven is in 2020 met 12,4 miljard euro gedaald. Bedrijven die werden getroffen door coronamaatregelen werden deels gecompenseerd met subsidies en bedrijven die...

Artikelen

Statistische methoden

Statistische methoden

Overig

Mild pessimisme zorgt voor historisch laag consumentenvertrouwen

Niet eerder waren zoveel consumenten zowel negatiever over de economische als de eigen financiële situatie. Vooral het relatief hoge aandeel consumenten dat hierin een beetje verslechtering zag...

Artikelen

Checklist voor Kwaliteit van Statistische Output

Dit rapport beschrijft negentien eigenschappen van statistische output. Elke eigenschap – ook wel aspect genoemd – is uitgewerkt volgens een bepaalde structuur te beginnen met de definitie van de...

Artikelen

Meer mensen overleden na een val

In 2021 overleden 5,4 duizend mensen door een accidentele val, bijna twee keer zo veel als tien jaar eerder. Het zijn vooral tachtigplussers en relatief vaak mensen met dementie die door een val om...

Artikelen

Measuring Output from R&D Activities in Innovation Surveys

In augustus 2001 wordt in Seoul de jaarlijke ISI-conferentie gehouden (ISI staat voor International Statistical Institute). Er zijn daar twee soorten sessies: invited paper en contributed paper...

Artikelen

Steeds meer warmtepompen bij woningen

In 2021 zijn 368 duizend nieuwe warmtepompen geïnstalleerd in Nederland, bijna 50 procent meer dan een jaar eerder. De meerderheid hiervan, 325 duizend, is bij woningen komen te staan.

Artikelen

Bedrijfseconomie of bedrijfskundige informatica

bedrijfseconomie of bedrijfskundige informatica

Overig

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

NA/86 Volume measurement of government output; the Dutch practice since revision 1987

Kazemier, Brugt (1997).In 1992, Statistics Netherlands published the first results of a major revision of national accounts statistics. Part of this revision was the introduction of an alternative...

Artikelen

Voedingsmiddelen ruim 11 procent in prijs gestegen

Consumenten betaalden in juni 2022 gemiddeld ruim 11 procent meer voor voedingsmiddelen dan een jaar eerder.

Artikelen

The Dutch experience in measuring health output and labour productivity

Labour productivity of health services has received a lot of attention in the Netherlands in recent years. Labour productivity requires the measurement of output and labour input. This paper...

Artikelen

Steeds minder echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen neemt al zeven jaar op rij af. Steeds meer stellen wonen echter ongehuwd samen, ook als ze kinderen krijgen. Het aandeel ouders dat in de jaren na de geboorte van hun kind...

Artikelen

Verschillende output; van productiestatistiek naar macro-economische cijfers

Overeenkomstige begrippen in de Productiestatistiek en de Nationale Rekeningen kunnen door verschillen in populaties en definities en door het aanpassingsproces bij Nationale Rekeningen tot...

Artikelen

Milieu Input-Output Analyses van Nederland

Milieu input-output analyses van broeikasgassen in Nederland

Artikelen

Meer mensen wisselden van beroep in 2021

Het aantal mensen dat wisselde van beroep is in 2021 licht gestegen, na een aanzienlijke daling in 2020. Daarnaast piekte in 2020 het aandeel mensen dat zonder werk raakte, waarna dit in 2021 weer...

Artikelen

Turnover and output measurement for the cleaning activities and facilities services in the Netherlands

The aim of this paper is to describe the turnover and output measurement for the cleaning activities and facilities services in the Netherlands.

Artikelen

NA/45 Volume measurement of government output in the Netherlands; some alternatives

Kazemier, Brugt (1991).This paper discusses three alternative methods for the measurement of the production volume of government. All methods yield almost similar results: the average annual increase...

Artikelen

Kassamedewerkers werken het vaakst in deeltijd

In 2021 werkte 48 procent van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in deeltijd. Kassamedewerkers deden dit het vaakst met 94 procent deeltijdwerkenden.

Artikelen

Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie

Toelichting bij cijfers die inzage geven in de kosten en het verbruik van energie door bedrijven en huishoudens

Publicaties

Nieuwe CBS-publicatie biedt helder panorama van de Nederlandse arbeidsmarkt

Cijfers over werkgelegenheid, werkloosheid, loonontwikkeling: het zijn belangrijke ijkpunten voor de toestand van de economie en daarmee vormen ze belangrijk thema’s voor CBS. In de op 15 september...

Artikelen

‘Nederland in cijfers 2022’: antwoord op 36 actuele vragen

Vandaag verschijnt de derde editie van ‘Nederland in cijfers’.

Artikelen