Zoekresultaten

6 resultaten voor protestantisme
6 resultaten voor protestantisme

Religieuze betrokkenheid in Nederland

In 2022 rekende 43 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering en woonde 12 procent regelmatig een religieuze dienst bij. 12...

Publicaties

Religie in Nederland

Religieuze betrokkenheid in Nederland in 2018 en 2019 met speciale aandacht voor de diversiteit van de religieuze stromingen, met name de protestante.

Publicaties

Steeds minder zeer grote gezinnen

Het aantal gezinnen met vier of meer thuiswonende kinderen is de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Deze afname was onder niet-westerse allochtonen nog sterker dan onder autochtonen.

Artikelen

Religie en sociale cohesie

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Publicaties

Zeer grote gezinnen worden schaars

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. In het afgelopen decennium is het aantal gezinnen met vier of meer kinderen onder zowel allochtonen als autochtonen snel gedaald. Vooral het aandeel van de...

Artikelen

Opvattingen over de timing van het ouderschap

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking in Nederland over de timing van het ouderschap.

Publicaties