Zoekresultaten

5795 resultaten voor productclassificaties
5795 resultaten voor productclassificaties

Pagina 1 van 232

Uitvoerwaarde Nederlands product

Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit door Nederlandse bedrijven en personen gemaakte goederen.

Overig

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

Cijfers
Overig

Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2015=100

Cijfers

Nederlander koopt meer digitale producten maar minder goederen online

In 2022 gaf 74 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan iets online gekocht te hebben.

Artikelen

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius

Cijfers
Overig

Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021

Het bruto regionaal product voor de regio Groningen-Assen en de onderliggende gemeenten in de periode 2018 – 2021.

Cijfers

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Vervoer per pijpleiding van ruwe aardolie en aardolieproducten naar Duitsland en België en tonkilometers op Nederlands gebied.

Cijfers

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp) per inwoner

Bruto binnenlands product (bbp) per inwoner van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en voor heel Caribisch Nederland.

Cijfers

Pascal van Geffen, Product Manager

Over Pascal van Geffen, Product Manager

Overig

Waar vind ik de keuzelijst voor landen waarnaar een product wordt uitgevoerd of waaruit een product wordt ingevoerd.

Waar vind ik de keuzelijst voor landen waarnaar een product wordt uitgevoerd of waaruit een product wordt ingevoerd.

FAQ's

CBS zet innovatieve producten en diensten in de etalage

Op de innovatieportaal presenteert CBS zijn diensten en producten in ontwikkeling op het gebied van innovatie.

Overig

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Classification of Products by Activity (CPA)

De CPA verschaft het gemeenschappelijke Europese kader voor de vergelijking van statistische gegevens over goederen en diensten.

Overig
Overig

Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019

De tabel bevat het bruto binnenlands product voor Caribisch Nederland in US Dollar (in lopende prijzen), inclusief uitsplitsing naar eiland, voor de periode 2012-2019.

Cijfers

Zzp-producten

Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico - in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of - als directeur-grootaandeelhouder (dga), of - als overige zelfstandige...

Overig
Overig
Overig

Central Product Classification (CPC)

De door de Verenigde Naties aanbevolen classificatie van goederen, diensten en activa.

Overig

Bruto binnenlands product Caribisch Nederland

Onderzoeksbeschrijving Bruto binnenlands product Caribisch Nederland

Overig