Zoekresultaten

49 resultaten voor procesinnovatie
49 resultaten voor procesinnovatie
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 2

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2017

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Innovatieve wiskundige methode verbetert de statistiek

CBS-methodoloog Jacco Daalmans promoveert aan de Universiteit van Tilburg op een wiskundige methode voor het automatisch inpassen van gegevens voor officiële statistiek

Artikelen

Privacy Audit Proof certificaten voor CBS-processen

Onlangs is door PricewaterhouseCoopers (PwC) een audit gehouden over  veertien statistiekprocessen. CBS voldoet voor die processen aan alle normen als het gaat om veilig omgaan met data en...

Artikelen

Gezocht: academici met innovatietalent

als innovatieve organisatie speelt het CBS actief in op de behoeften van de samenleving

Artikelen

Datakwaliteit: fundament voor organisaties

meten van data, de kwaliteit van data, data governance, integriteit en betrouwbaarheid van data, privacywetgeving

Artikelen

Data verzamelen met je mobiele telefoon

innovatieve manieren om data te verzamelen, onder meer met behulp van mobiele telefoons

Artikelen

Consumentenprijsindex (CPI) nóg nauwkeuriger berekend

Door gebruik te maken van onder andere scannerdata en webscraping kan het CBS nog sneller en effectiever de prijsontwikkeling volgen

Artikelen

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2010

ICT-gebruik bedrijven bedrijfsomvang

Cijfers

CBS en Dataprovider meten interneteconomie succesvol

De samenwerking tussen het CBS en Dataprovider op het gebied van het meten van de Nederlandse interneteconomie kreeg een internationaal vervolg

Artikelen

CBS experimenteert met sensordata uit de landbouw

We zoeken samenwerking met externe partijen om de dataficatie van de landbouw en het bedrijfsleven een stap verder te brengen

Artikelen

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2009

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ICT-beveiliging Bedrijfsgrootte

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2012

ICT-gebruik bedrijven Bedrijfsomvang

Cijfers
Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI2008), 2009

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ICT-beveiliging Bedrijfstakken/branches SBI2008

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2010

ICT-gebruik bedrijven Bedrijfstak en bedrijfsomvang

Cijfers
Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2009

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ICT-beveiliging Bedrijfsgrootte, bedrijfstakken/branches SBI2008

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2012

ICT-gebruik bedrijven Bedrijfstakken en bedrijfsomvang

Cijfers

ICT, kennis en economie 2020

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Online platformen.

Publicaties

ICT, kennis en economie 2019

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

Publicaties

Innovatie bij bedrijven; 2000-2002

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling.

Cijfers

Innovatie bij bedrijven; 2002-2004

Innovatie, knelpunten bij innovatie, innovatie - uitgaven naar SBI93.

Cijfers

Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling en bedrijfstakken.

Cijfers

Innovatie bij bedrijven; 1996-1998

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling en bedrijfstakken.

Cijfers