Zoekresultaten

1874 resultaten voor politieke kwesties
1874 resultaten voor politieke kwesties

Pagina 1 van 75

Overheid en politiek

Microdatabestanden van CBS, thema Overheid en politiek

Overig

De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen

Dit rapport gaat over de politieke betrokkenheid in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

Overheid en politiek

Archief maatwerk Overheid en politiek

Overig

Kim Putters: ‘Er is meer maatschappijvisie nodig’

Na negen jaar verlaat Kim Putters het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) om het voorzitterschap van de SER van Mariëtte Hamer over te nemen.

Artikelen

Politieke kwesties en standpunten; 2006, 2010 en 2012

Politieke kwesties Stemgedrag, leeftijd, geslacht, opleiding, kerkelijke gezindte

Cijfers

Overheid en politiek

Archief artikelen Overheid en politiek

Overig

Overheid en politiek

Archief publicaties Overheid en politiek

Overig

Betaalbaarheid wonen en energie beter in beeld

Het nijpende woningtekort, de hoge huizenprijzen en stijgende energiekosten, ze maken de vraag hoe betaalbaar wonen in Nederland is steeds pregnanter.

Artikelen

Overheid en politiek

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema overheid en politiek

Overig

Onderzoek naar haat en agressie jegens vrouwelijke politici wint CBS-Tegel

Coen van de Ven en Karlijn Saris van de Groene Amsterdammer hebben samen met Joris Veerbeek en Sahra Mohamed van de Data School Utrecht de CBS-Tegel voor datajournalistiek gewonnen.

Artikelen

Allround onderzoeker commercieel vastgoed

In deze functie ga je meewerken aan het onderzoeksprogramma van het team Producentenprijzen en Goederenproductie. Naast analyse en onderzoek ga je aan de slag met het verbeteren van onze processen.

Overig

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en organisaties Vertrouwen in mensen, politiek, banken, rechtssysteem en kerken

Cijfers

Allround onderzoeker prijzen

Als onderzoeker landbouwprijzen werk je mee aan de uitvoering van de nieuwe kaderverordening SAIO (landbouw input en landbouw output). Je ondersteunt de projectleider met het goed afstemmen met...

Overig

Nederland Europese koploper digitale vaardigheden

Nederland behoort tot de Europese landen met het grootste aandeel inwoners dat vaardig is in internet-, computer- en softwaregebruik, zogenoemde digitale vaardigheden.

Artikelen

Hoger opgeleiden meest betrokken bij politiek

Iemand met een hoog opleidingsniveau heeft in de regel meer interesse in de politiek.

Artikelen

Overheid en politiek

Thema Overheid en politiek

Overig

4 op de 10 jongeren geïnteresseerd in politiek

Jongeren van 15 tot 18 jaar geven aan weinig interesse te hebben in politiek

Artikelen

Zorgen kiezer over economie

Het aandeel kiezers dat zich zorgen maakt over de economische vooruitzichten is toegenomen van 50 procent in 2010 naar 65 procent in 2012. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde Nationaal...

Artikelen

Vertrouwen in mensen, recht en politiek; Europese vergelijking

Vertrouwen van burgers uit Europese landen in mensen en organisaties EP, VN, politie, justitie en politieke partijen naar kenmerken

Cijfers

Vrouwen vooruitstrevender in sociale kwesties, mannen in economische

Mannen en vrouwen hebben andere politieke opvattingen. Vrouwen blijken desgevraagd iets linkser georiënteerd en over sociaalmaatschappelijke onderwerpen als ontwikkelingshulp, acceptatie van...

Artikelen

Mening over maatschappelijke kwesties

Mening over maatschappelijke kwesties.

Cijfers

NWO-subsidie voor onderzoek naar wereldwijde brede welvaart

Op welke manier beïnvloedt de economische groei van Nederland de welvaart in armere landen op het zuidelijk halfrond?

Artikelen

De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen

Dit rapport gaat over het politieke vertrouwen in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties