Zoekresultaten

95 resultaten voor podiumkunsten
95 resultaten voor podiumkunsten

Pagina 1 van 4

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio

Cijfers

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Podiumkunsten; theaters/podia naar werkzame personen, baten en lasten Wel/niet in loondienst, FTE's, bedrijfsomzet, subsidies en lasten.

Cijfers

Activiteiten en bezoekersaantallen van podia voor professionele podiumkunsten

Cijfers met betrekking tot het aantal activiteiten en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, voor het jaar 2021* met extra uitsplitsingen naar genre.

Cijfers

Podiumkunsten

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Podiumkunsten

De statistiek Podiumkunsten geeft een beschrijving van het aantal voorstellingen en bezoekers van organisaties

Overig
Overig

Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2020*

Cijfers over activiteiten en bezoeken bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, periode 2016-2020

Cijfers

Professionele podiumkunsten tot 1998/'99

Uitvoeringen, bezoekers, theateruitvoeringen, muziekuitvoeringen, muziektheater, danstheater, overige podiumkunsten.

Cijfers

Bezoek professionele podiumkunsten kruipt uit het dal

Herstel bezoekersaantallen voor toneel, dans, concerten, cabaret en musicals zette door in 2015 na neergang in 2012

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Impact coronasteunmaatregelen professionele podia, 2020

Cijfers over de impact van de getroffen coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia, 2020*

Cijfers
Artikelen

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Aantal en afstand tot voorzieningen: zorg, detailhandel, horeca, scholen, vrije tijd en cultuur per gemeente en regionale indeling

Cijfers
Artikelen

Impact coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia

Cijfers over de impact van de getroffen coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia, naar podiumgrootte, voor het jaar 2021*.

Cijfers

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd waarin de cultuurlasten uit de jaarrekening 2020 en 2021 van gemeenten en provincies in...

Publicaties

Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2019*

Cijfers met betrekking tot het aantal activiteiten en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016-2019*.

Cijfers

Cultuur; instellingen en gebruik, 1900 - 2002

Bedrijven en instellingen, bibliotheken, musea en monumentenzorg; bezoeken aan professionele podiumkunsten, bioscopen en filmhuizen.

Cijfers

Nabijheidsstatistiek

Inzicht verschaffen in de reisafstanden naar verschillende voorzieningen van personen voor gebieden met bewoonde adressen. Inzicht verschaffen in de keuzemogelijkheid voor een voorziening: het aantal...

Overig

Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016-2018*

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016-2018*.

Cijfers

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022

De Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn...

Publicaties

Satellietrekening cultuur en media

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBS de Satellietrekening cultuur en media ontwikkeld en twee metingen uitgevoerd waardoor gegevens over de bijdrage...

Overig

Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016*-2017*

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016* en 2017*.

Cijfers

Werkgelegenheid bij podia, 2011-2017

Werkgelegenheid bij podia voor professionele podiumkunsten, naar omvang in vte, 2011-2017.

Cijfers