Zoekresultaten

4374 resultaten voor plaats van bevalling
Zoek in plaats daarvan naar plaats van bevallling
4374 resultaten voor plaats van bevalling
Zoek in plaats daarvan naar plaats van bevallling

Pagina 1 van 175

In welk land vindt de gegevensverwerking plaats?

Antwoord op vraag In welk land vindt de gegevensverwerking plaats?

FAQ's

Hoe vindt de datalevering aan het CBS plaats?

Veel gestelde vragen over de wet Inburgering

Overig

Vooral bij kleine bedrijven minder cursussen in 2020

Bij bedrijven met 10 tot 50 werknemers en in de horeca nam de cursusdeelname het meest af. Het aanbod bedrijfsopleidingen via zelfstudie en/of e-learning nam wel toe in 2020.

Artikelen

Meer asiel- en kennismigranten van buiten de EU in 2021

Er kwamen in 2021 meer immigranten naar Nederland dan het jaar ervoor. Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie of EFTA-landen steeg.

Artikelen

Kan ik in plaats van de vragenlijst mijn jaarrekening opsturen?

Veel gestelde vragen over Recreatie instellingen

FAQ's

Bevalling en geboorte: 1989-2013

Geboortelengte en –gewicht, plaats bevalling en duur borstvoeding. Geslacht en leeftijd.

Cijfers

Meer koeien in de wei, maar wel korter

Voor het zesde jaar op een rij is het aandeel melkkoeien in de wei gestegen. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien in de wei, in 2021 was dat 75 procent.

Artikelen

Niet-financiële bedrijven potten winst op tijdens coronajaren

De reserves van niet-financiële bedrijven zijn in 2020 en 2021 in totaal met 94,2 miljard euro gestegen.

Artikelen

Meervoudige geboorte

Bevalling van twee of meer kinderen (meerling) uit dezelfde zwangerschap.

Overig

Nederlandse gezondheidsuitgaven op tiende plaats in Europa

Nederland gaf in 2018 en 2019 10 procent van het bruto binnenlands product uit aan gezondheidszorg. Binnen Europa geven 9 landen meer en 21 landen minder uit. In Nederland wordt relatief veel geld...

Artikelen

Brandweer in 7,7 minuten ter plaatse

De Nederlandse brandweer heeft in 2017 gemiddeld 7,7 minuten nodig gehad om bij een brand te komen.

Artikelen

Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats

Nederlanders hebben de afgelopen jaren geleidelijk minder last gekregen van criminaliteit. Eind 2008 gaf een op de vier Nederlanders aan in de daaraan voorafgaande twaalf maanden hiervan slachtoffer...

Artikelen

Schaalvergroting melkveehouderij maakt pas op de plaats

De schaalvergroting in de landbouw lijkt in een aantal sectoren te stagneren.

Artikelen

Nederlands bbp per inwoner anderhalf keer EU-gemiddelde

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner kwam in 2021 uit op ruim 49 duizend euro. Daarmee staat Nederland op de vijfde plek binnen de Europese Unie.

Artikelen

CBS bereikt 2e plaats wereldwijde ranglijst open data

Open data maakt openbare overheidsinformatie gemakkelijk herbruikbaar en zorgt voor meer transparantie bij de overheid

Artikelen

Omzet non-food maakt pas op de plaats

In november 2007 heeft de detailhandel 3,5 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De non-foodwinkels realiseerden nauwelijks meer omzet dan in november 2006.

Artikelen

Personen; positie in het huishouden, migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking in huishoudens naar plaats in het huishouden, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en generatie, 1 januari

Cijfers

Datacenter Parkstad Limburg zet in op belangrijke regionale speerpunten

Op 11 april 2022 vond de formele opening van het Datacenter Parkstad Limburg plaats.

Artikelen

Caribisch NL: medische contacten, ziekenhuisopnamen, medicijnen; kenmerken

Medische contacten, ziekenhuisopnamen, medicijnen Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

Cijfers

In 2021 ruim 19 duizend mensen aan COVID-19 overleden

In 2021 zijn 19,4 duizend mensen overleden aan COVID-19. Bijna 61 procent van hen was ouder dan 80 jaar. Van alle overledenen aan COVID-19 gebruikte 46 procent Wlz-zorg.

Artikelen

Enkelvoudige geboorte

Bevalling waarbij één kind wordt geboren.

Overig

Geboorte

Bevalling, ongeacht de levensvatbaarheid van het kind of de kinderen.

Overig

Loon voor niet-gewerkte tijd

Loon dat voor verlofuren, uren van feestdagen, partnerverlof, bij bevallingen en kort verzuim wordt betaald.

Overig

Verloskundige

Iemand die is opgeleid om een vrouw bij de bevalling bij te staan en die door regelmatige controle het verloop van de zwangerschap volgt.

Overig