Zoekresultaten

449 resultaten voor persoonsgegevens
449 resultaten voor persoonsgegevens

Pagina 1 van 18

CBS in gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens over privacybeleid

Privacybescherming is voor het CBS van essentieel belang om zijn wettelijke taak te kunnen blijven uitoefenen.

Artikelen

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

Aanspraken, bruto bedragen te bereiken pensioen en opgebouwd pensioen Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond

Cijfers

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Aantal personen; persoonsgegevens, bedragen verzekerd partnerpensioen Geslacht; leeftijd; burgerlijke staat; migratieachtergrond

Cijfers

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

Misdrijven Soort verdachte, migratieachtergrond, leeftijd

Cijfers

Is er contact geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

Antwoord op vraag Is er contact geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

FAQ's

Heb ik toestemming nodig van de werknemer om persoonsgegevens met het CBS te delen voor de ‘ingezoomde’ Barometer?

Antwoord op vraag Heb ik toestemming nodig van de werknemer om persoonsgegevens met het CBS te delen?

FAQ's

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Een electronisch bevolkingsregister gebruikt door de gemeenten.

Overig

9 op de 10 internetgebruikers beschermen persoonsgegevens

Van de internetgebruikers gaf 90 procent aan in 2020 maatregelen te hebben genomen om persoonlijke gegevens op internet te beschermen. Privacy, internetbeveiliging, internetveiligheid en cybersecurity

Artikelen

Ouderen beschermen persoonsgegevens minder vaak

Mensen van 65 jaar of ouder beschermen persoonsgegevens op internet het minst vaak

Artikelen

Beveiliging persoonsgegevens bij CBS op hoog niveau

Dinsdag 7 juli nam Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-a-Tsoi, het certificaat ‘Privacy-Audit-Proof’ voor de verwerking van privacygevoelige persoonsgegevens in ontvangst. Adri de Bruijn, partner...

Artikelen

Import van externe bestanden

Als u eigen bestanden wilt koppelen aan CBS-microdata dan dient u deze veilig te uploaden via onze uploadprocedure.

Overig

Bescherming persoonsgegevens op internet

75% van de bevolking geeft aan persoonlijke gegevens op internet gedeeld te hebben. Het overgrote deel van deze groep neemt ook maatregelen om deze gegevens te beschermen.

Video's
Overig

Privacy geborgd bij levering persoonsgegevens jeugdhulp aan CBS

Sinds 1 januari 2015 zijn jeugdhulpaanbieders verplicht gegevens over het jeugdhulpgebruik (inclusief persoonsgegevens zoals het burger service nummer (BSN)) aan het Centraal Bureau voor de...

Artikelen

Privacy

Privacy

Overig
Overig
Overig

Moet ik als deelnemer een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren en hoe?

Antwoord op vraag Moet ik als deelnemer een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren en hoe moet dat?

FAQ's

Cookies

www.cbs.nl (en andere websites die onderdeel uitmaken van het domein cbs.nl) maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

Overig

Regels en maatregelen

Regels en maatregelen werken met microdata CBS

Overig