Zoekresultaten

24 resultaten voor pensioeninkomen
Zoek in plaats daarvan naar pensioeninkomens
24 resultaten voor pensioeninkomen
Zoek in plaats daarvan naar pensioeninkomens

Vermogen groeit sterk bij verweduwing onder AOW-leeftijd

Het vermogen van mannen en vrouwen tot de AOW-leeftijd die in 2018 hun partner kwijtraakten, is na de verweduwing ruim anderhalf keer zo groot als ervoor. Bij weduwnaars en weduwen die na de...

Artikelen

Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers

Vergelijking van vijf jaar inkomstenbronnen van zestig jarigen uit 2001 en 2011

Publicaties

Met pensioen gaan; persoonskenmerken

Met pensioen gaan naar persoonskenmerken. leeftijd, geslacht, opleidingsniveau

Cijfers

De spreiding van huishoudenspecifieke prijsindexcijfers tussen en binnen groepen van huishoudens

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de verschillen in prijsindices voor vier groepen van huishoudens: huishoudens met voornamelijk looninkomen, huishoudens met voornamelijk winstinkomen, huishoudens...

Artikelen

SDG 10.2 Financiële houdbaarheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 10 Ongelijkheid verminderen: financiële houdbaarheid. SDG 10.2 draait om het verminderen van ongelijkheid. In Nederland worden collectief en...

Overig

De Nederlandse economie 2004

Vandaag verschijnt de publicatie ‘De Nederlandse economie 2004’. In deze publicatie geeft het CBS een overzicht van de sociaal-economische ontwikkelingen in 2004.

Artikelen

Samenstelling inkomen van AOW-huishoudens

Gemiddelde inkomens en inkomensbestanddelen van AOW - huishoudens naar kenmerken van huishoudens en wel of geen aanvullend pensioen.

Cijfers

Pensioenaanspraken en vergrijzing

In dit artikel wordt dieper ingegaan op het toekomstige pensioeninkomen van Nederlanders.

Artikelen

Duur scheefwonen in 2015 niet verder toegenomen

Jarenlang steeg het aantal dure scheefwoners, maar in 2015 nam het niet verder toe.

Artikelen
Artikelen

AOW-huishoudens naar inkomensklassen

Aantal AOW - huishoudens naar samenstelling van het huishouden naar hoogte van (bestanddelen van) het inkomen.

Cijfers

Fors meer te besteden door huishoudens in 2007

Het reëel beschikbaar inkomen van de Nederlandse huishoudens is in 2007 met bijna 4 procent gegroeid. Dit is de hoogste groei sinds 2001.

Artikelen

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

Artikelen

Het effect van het wegvallen van het zelfstandigeninkomen

Als bij zelfstandigen de inkomsten drie maanden wegvallen, dan zakken bij 19 procent van hen de resterende financiële middelen van het huishouden onder de minimumloongrens. Dit blijkt uit een...

Artikelen

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

Financiële gevolgen van verweduwing

Centraal in dit artikel staat de vraag hoe de inkomens- en vermogenspositie van mensen verandert bij het verlies van de partner, en wat de ontwikkelingen tot 2020 hierin waren.

Publicaties

Vrijstellingen en aftrekposten inkomstenbelasting;part huishoudens, '06-'14

vrijstellingen,aftrekposten,inkomstenbelasting huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Belastingvoordelen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens, 2006-2014

voordeel aftrekposten, vrijstellingen, heffingskortingen huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Materiële welvaart in Nederland 2022

In Materiële Welvaart in Nederland 2022 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland. Het

Publicaties

Beroepsbevolking op de Nederlands-Caribische eilanden

Arbeidsparticipatie en beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau op de Nederlands-Caribische eilanden

Publicaties

Profielen voor instroom naar jeugdhulp in de gemeente Eindhoven

Binnen de jeugdzorg is preventie belangrijk. Allereerst omdat daarmee veel leed voorkomen kan worden. Daarnaast kan preventie leiden tot een kostenbesparing; als er door een succesvolle preventieve...

Publicaties

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

Materiële welvaart in Nederland 2020

In de tweejaarlijkse publicatie Materiële Welvaart in Nederland presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Welvaart in Nederland 2019

Tweejaarlijkse publicatie over het inkomen, het vermogen en de bestedingen van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties