Zoekresultaten

400 resultaten voor pati��nten
400 resultaten voor pati��nten
Actieve filters (1)

Pagina 16 van 16

Corona sentimentsindicator

De coronacrisis en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te verminderen, beïnvloeden de Nederlandse samenleving enorm.

Overig

Mineralen in de landbouw, 1990-2006*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Praktijken van zorgverleners

Ondernemers (zelfstandigen en directeur-grootaandeelhouders) en overige bedrijven in de zorg.

Overig

Vragen en antwoorden over de sterftecijfers

Vragen en antwoorden over de sterftecijfers. Wat is oversterfte?

FAQ's

Beleidsinformatie Jeugd

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Publicaties

Rapportage Waarschuwingen 2020

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2020 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Publicaties

Beleidsinformatie Jeugd

Het samenstellen van landelijke en gemeentelijke statistische uitkomsten over de hulp en zorg die in het kader van de Jeugdwet is verleend. Dit betreft jeugdhulp, jeugdbescherming en...

Overig

Woonuitgaven

Woonuitgaven. Huur - en koopsector.

Cijfers

Dakloos in Nederland

Het onderzoek Dakloos in Nederland heeft als doel inzicht te verschaffen in de omvang en achtergrondkenmerken van de populatie daklozen in Nederland, zoals geslacht, leeftijd, herkomst en...

Overig

Jeugdhulp 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2020.

Publicaties

Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie

Deze studie beschrijft de sociaal-economische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie, een periode waarin nog veel onbekend was over corona en het virus vooral...

Publicaties

ODiN 2020 Noordvleugel

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) voor het meerwerkgebied Noordvleugel.

Publicaties

Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?

Uit dit onderzoek blijkt dat de studievoortgang tijdens de bachelor niet sterk veranderd is na de invoering van het leenstelsel. Trends als een afname van het wisselen van studie en toename van het...

Publicaties

ODiN 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) voor het meerwerkgebied metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Publicaties

Methoden

De Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden allerlei statistische methoden gebruikt om de brede welvaart van Nederland te meten.

Overig

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021

De ontwikkeling van welvaart in de brede zin van het woord – economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijk – in Nederland en de voortgang in Nederland m.b.t. de SDG’s van de Verenigde Naties.

Publicaties

De woning en buurt van inbraakslachtoffers

Zelfgerapporteerde woninginbraak en inbraakpreventie

Publicaties

Vertrouwen, maatschappelijk onbehagen en pessimisme

Ontwikkelingen in vertrouwen en de samenhang met onbehagen en pessimisme

Publicaties

Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen

Voor de meeste niet-westerse allochtone groepen geldt, net als voor autochtonen, dat kinderen van gescheiden ouders minder vaak een diploma in het hoger onderwijs halen dan kinderen van...

Artikelen

Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen

Beschrijving van het model en de demografische veronderstellingen die de basis vormen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Publicaties

Nieuwsbrief voor gemeenten, mei 2021

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Verhuiskaart Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente

Artikelen

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

De arbeidsmarkt in cijfers 2019

Overzicht van de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2019

Publicaties