Zoekresultaten

3167 resultaten voor particuliere huurwoningen
3167 resultaten voor particuliere huurwoningen

Pagina 1 van 127

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen, bestedingen en vermogen Samenstelling van huishoudens en huishoudens met laag inkomen

Cijfers

Huurenquête: Kenmerken huurwoningen in Nederland

Huurenquête : Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland, 2006-2022

Overig

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Steeds minder gereguleerde huurwoningen beschikbaar

In 2021 is het aandeel gereguleerde huurwoningen gedaald tot minder dan 34 procent van het totale aantal bewoonde woonruimten. In 2012 was dit nog ruim 37 procent.

Artikelen

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

Significante deelnemingen (waarde meer dan 0,01% van bbp) van de overheid in het kapitaal van particuliere en overheidsondernemingen.

Cijfers

Bereken huurverhoging vrije sector huurwoning of bedrijfspand

Bereken de jaarlijkse huurverhoging van uw vrije sector huurwoning volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit wordt ook wel de indexering van de huur...

Overig

Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

Vacatures particuliere bedrijven, naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse, 2021

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar opleidingsniveau, 2021

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2021

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers, herkomst

Inkomen, vermogen, laag inkomen Herkomstland, Geboorteland, Herkomst

Cijfers

Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2020

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond,...

Cijfers

Energieverbruiktabzk: Energieverbruik particuliere woningenZK

EnergieverbruiktabZK: Energieverbruik particuliere woningen zonder WONINGT, 2004-2021

Overig

Energieverbruiktab: Energieverbruik particuliere woningen

Energieverbruiktab: Energieverbruik particuliere woningen, 2004-2021

Overig

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio

Cijfers

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Huurverhoging Soort huurwoning en inkomensklasse

Cijfers

Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

Gemiddelde reële huurverhoging Gereguleerde sociale en overige huurwoningen gecorrigeerd voor inflatie

Cijfers

Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte, 1 januari

Particuliere huishoudens in Nederland naar grootte, samenstelling en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

Huishoudens, Gini-coëfficiënt, Ratio 80/20 Caribisch Nederland

Cijfers

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Huishoudens, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen Caribisch Nederland, samenstelling huishouden, leeftijd hoofdkostwinner

Cijfers

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Koopkrachtontwikkeling, Personen met koopkrachtdaling Caribisch Nederland, kenmerken van huishoudens en personen

Cijfers

Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van particuliere huishoudens inkomensklassen en huishoudkenmerken

Cijfers

Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*

Particuliere huishoudens naar klassen van belastbaar inkomen (WRB-grens 2022) naar huishoudenstype, 2020*

Cijfers

Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

Personen, persoonlijk inkomen, bruto inkomen Caribisch Nederland, kenmerken personen

Cijfers

Kenhuurcn: Kenmerken huurwoningen Caribisch Nederland

Kenhuurcn: Kenmerken huurwoningen Caribisch Nederland, 2016, 2018 en 2019

Overig

Prijzen commercieel vastgoed gestegen in derde kwartaal van 2022

De transactieprijzen van kantoren, industriepanden, winkelpanden en huurwoningen vertoonden tot en met het derde kwartaal van 2022 een stijgende trend. Bij huurwoningen is de stijging al een aantal...

Artikelen