Zoekresultaten

388 resultaten voor park en plantsoen
388 resultaten voor park en plantsoen

Pagina 14 van 16

Trends in the Caribbean Netherlands 2020

De publicatie Trends in the Caribbean Netherlands 2020 biedt de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving

Publicaties

Rijk; vorderingen en schulden naar functie 2003-2009

Rijk; langlopende vorderingen en schulden naar hoofdfuncties. langlopende vorderingen en schulden naar hoofdfuncties

Cijfers

Overheid; uitgaven naar functies 1995 - 2012

Uitgaven van de overheid per transactie, ingedeeld naar COFOG-functies (beleidsterreinen).

Cijfers

Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

In 2020 was het aandeel hernieuwbare energie 11,1 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Publicaties

Nabijheidsstatistiek: hoe ver wonen Nederlanders van voorzieningen?

Of mensen ergens graag wonen is voor een deel afhankelijk van de aanwezigheid van voorzieningen als scholen, winkels en gezondheidszorg. In de Nabijheidsstatistiek publiceert het CBS sinds 2009 de...

Artikelen

Inkomens in de wijken van de vier grote steden, 2000

Langdurig lage inkomens; gestand. inkomen, aantal niet - actieven in wijken van vier grote gemeenten.

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, regio, 2000-2009

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven, naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal.

Cijfers

Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Publicaties

Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstakken/branches (SBI93) 2000-2008

Ondernemingen met patentaanvragen, patentaanvragen, EPO, NLOC Bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, bedrijfstype, 2000-2009

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven, naar bedrijfstype, Nederland totaal.

Cijfers

Hoger onderwijs: arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerden

Arbeidsmarktpositie en loon van pas geslaagde hbo’ers en academici. Diverse kenmerken; herkomst, afstudeerrichting, economische activiteit

Cijfers

Trends in the Caribbean Netherlands 2021

Trends in the Caribbean Netherlands 2021 biedt een overzicht van de laatste cijfers over de Caribisch Nederlandse samenleving

Publicaties

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling. Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)

Cijfers

Rijksmonumenten; regio (indeling 2017) 2013 - 2017

Rijksmonumenten Soort monument, provincie, gemeente

Cijfers
Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Rijksmonumenten; regio (indeling 2018) 2013-2018

Rijksmonumenten Soort monument, provincie, gemeente

Cijfers

WOZ-objecten naar waardeklasse; 1997 - 2011

WOZ - objecten, woningen, recreatiewoningen en niet-woningen naar WOZ-waardeklasse per regio

Cijfers

Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie

Dit rapport beschrijft de door het CBS toegepaste methode om de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie te meten. Om nog ontbrekende circulaire activiteiten hieraan toe te...

Publicaties

Rijksmonumenten; regio (indeling 2016) 2013 - 2016

Rijksmonumenten Soort monument, provincie, gemeente

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Methoderapport – woningmarkt Groningenveld

Methoderapport bij het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

Publicaties

Bedrijven; grootte, rechtsvorm en economische activiteit, SBI'93

Bedrijven naar activiteit, naar grootte in aantal werknemers en aantal werkzame personen, naar aantal vestigingen en naar rechtsvorm.

Cijfers

Financiën van ondernemingen; naar activiteit

Balans en resultatenrekening van alle ondernemingen in de niet - financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers

Economisch belang van recreatie in de natuur neemt toe

De economische bijdrage van natuurgerichte recreatie en toerisme bedroeg bijna 13 miljard euro in 2018, ruim 40 procent meer dan in 2013. Dat blijkt uit de Natuurlijk Kapitaalrekeningen.

Artikelen