Zoekresultaten

4667 resultaten voor overheidsuitgaven aan onderwijs
4667 resultaten voor overheidsuitgaven aan onderwijs

Pagina 5 van 187

VOCL: Onderwijs Cohort Leerlingen

Cohortbestanden: 1989, 1993 en 1999

Overig

Brintab: Kenmerken voortgezet onderwijs instellingen

Brintab: Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs, 2003-2021

Overig

Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2020

Deze tabel is een aanvulling op onderstaande StatLinetabel die de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010) volgt.

Cijfers

Welke cijfers heeft het CBS over voortgezet onderwijs?

Het CBS heeft cijfers vanaf 1900 over zowel leerlingen als instellingen in het primair onderwijs.

FAQ's

Welke gegevens heeft het CBS over primair onderwijs?

Het CBS heeft cijfers vanaf 1900 over zowel leerlingen als instellingen in het primair onderwijs. Zie hiervoor tabel leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900.

FAQ's

Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021

Rapportage van het onderzoek naar het actualiseren van het model van de onderwijsachterstandenindicator voor het primair onderwijs.

Publicaties

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

Het havo is een onderwijssoort in het voortgezet onderwijs die vooral bedoeld is als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs. Het havo heeft vijf leerjaren. In de bovenbouw (leerjaren 4 en 5) kan...

Overig

SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs

Periode: jaarbestand 1977

Overig
Overig

Welke informatie heeft het CBS over het hoger onderwijs?

Het CBS heeft cijfers over zowel het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs afzonderlijk als over het hoger onderwijs als geheel.

FAQ's

HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs

periode: longitudinaal bestand 1986-2007

Overig

Uitdagend en actueel onderwijs met big data

Het analyseren van big data wordt steeds belangrijker voor overheden om effectieve en duurzame keuzes te kunnen maken

Overig

Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs

Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs, 2008-2021

Overig

Mbo; studenten, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Studenten aan het middelbaar onderwijs Niveau, leerweg, migratieachtergrond

Cijfers

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Hiertoe behoren de beroepsopleidingen volgens de kwalificatiestructuur van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, die door ROC's, AOC's en vakscholen worden aangeboden. Tevens behoren hiertoe de...

Overig

Beknopte leeswijzer StatLine-tabellen Studievoortgang in het voortgezet onderwijs

De tabellen over studievoortgang in het voortgezet onderwijs (vo) bevatten veel informatie en zijn daardoor complex. Deze leeswijzer geeft enkele voorbeelden van informatie die in deze tabellen staat...

Overig

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Een van de twee leerwegen waarop een mbo-opleiding in het kader van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) kan worden gevolgd. Bij deze leerweg wordt meer dan 60 procent van de totale...

Overig

Nederlands als tweede taal (NT2)

Een niveau-indeling van beheersing van het Nederlands als tweede taal, gebaseerd op de kwalificatiestructuur zoals die in 1997 is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Er worden vijf...

Overig