Zoekresultaten

24179 resultaten voor overheid en politiek
24179 resultaten voor overheid en politiek

Pagina 5 van 968

Overheidstekort over 2021 gedaald naar 2,5 procent bbp

De overheid had over 2021 een tekort van bijna 22 miljard euro. Dit staat gelijk aan 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld steeg in 2021 naar 448 miljard euro, oftewel 52,1...

Artikelen

Waar kan ik terecht met vragen over de statistiekopgave?

Veel gestelde vragen over IHG Algemeen

FAQ's

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

Goederenvervoer per spoor; soort goed naar vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers

Cijfers

CAO-sector overheid

CAO-sector die alle publiekrechtelijke bedrijven omvat, zoals rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en het openbaar onderwijs. Daarnaast behoren de politie, het regulier bijzonder...

Overig

Sector centrale overheid

Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren: het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds, Mobiliteitsfonds en Infrastructuurfonds),...

Overig

Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren

Macro-economische analyse van Nederlandse sectoren in 2020 en 2021

Publicaties

Allround onderzoeker prijzen

Als onderzoeker landbouwprijzen werk je mee aan de uitvoering van de nieuwe kaderverordening SAIO (landbouw input en landbouw output). Je ondersteunt de projectleider met het goed afstemmen met...

Overig

Sector lokale overheid

Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren: - provincies en waterschappen; - gemeenten, exclusief hun quasi-vennootschappen zoals gemeentelijke vervoersbedrijven;...

Overig

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

Een productgebonden belasting, die op de verschillende momenten van levering door producenten wordt geïnd en uiteindelijk volledig ten laste komt van de eindgebruikers.

Overig

Hoeveel vracht gaat er over de Nederlandse wegen?

Herkomst en bestemming van vracht naar soort goederen vervoerd over de weg

Overig

CBS in dialoog met vervoerders over toegang tot openbaar vervoer data

Openbaar vervoerders beschikken met de komst van de OV-chipkaart over data die van belang zijn voor betrouwbare statistieken en gefundeerd beleid.

Artikelen

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2021-2023

Begroot EMU-saldo decentrale overheden 2021-2023 Decentrale overheden, gemeenten naar grootteklasse.

Cijfers

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Goederenvervoer per spoor; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.

Cijfers

Bijna 7 procent meer goederen over het spoor in 2021

In 2021 werd 42,6 miljoen ton goederen over het Nederlandse spoor vervoerd. Dit is 6,5 procent meer dan in 2020. De af- en aanvoer over het Nederlandse spoor nam met respectievelijk 10,1 en 9,5...

Artikelen
Overig

Betaalbaarheid wonen en energie beter in beeld

Het nijpende woningtekort, de hoge huizenprijzen en stijgende energiekosten, ze maken de vraag hoe betaalbaar wonen in Nederland is steeds pregnanter.

Artikelen

Info over StatLine

Zelf tabellen maken

Overig
Artikelen

Gbasterftenmassatab: Informatie over overleden personen

Gbasterftenmassatab: Persoonsidentificatoren van in de GBA ingeschreven overleden personen, 2010-2021

Overig

Welke gegevens heeft het CBS over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn?

In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) werken arbeidsmarktfondsen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om betrouwbare informatie te bieden over...

Overig

Overig biogas

Biogas wat niet valt onder biogas uit stortplaatsen, biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties of biogas uit co-vergisting van mest.

Overig