Zoekresultaten

24139 resultaten voor overheid en politiek
24139 resultaten voor overheid en politiek

Pagina 3 van 966

Lijst instellingen sector overheid

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Overig

VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis

vt_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis, 2019-2022 (1e halfjaar)

Overig

Ovuitkjaarbedragtab:personen met een overige uitkering

Ovuikjaarbedragtab: Alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering hebben ontvangen, 1999-2016.

Overig

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Overheidsuitgaven aan onderwijs. Per onderwijssector, aan studiefinanciering en percentage bbp.

Cijfers

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2021-2022Q1

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in de periode 2021 en 1ste kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden...

Cijfers

VT_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis

vt_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis, 2019-2022 (1e halfjaar)

Overig

Op zoek naar data over de bevolking

Over het lesmateriaal op zoek naar data over de bevolking

Overig

Overheidstekort over 2021 gedaald naar 2,5 procent bbp

De overheid had over 2021 een tekort van bijna 22 miljard euro. Dit staat gelijk aan 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld steeg in 2021 naar 448 miljard euro, oftewel 52,1...

Artikelen

Valt er al iets te zeggen over de uitkomsten?

Valt er al iets te zeggen over de uitkomsten?

FAQ's

Kunnen andere overheden of organisaties data opvragen bij het CBS?

Kunnen andere overheden of organisaties data opvragen bij het CBS?

FAQ's

Ovuitkmndbedragbus: Personen met overige uitkering maand

Maandbedragen van personen met een overige uitkering, 1999-2016

Overig

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren

Cijfers

Werkblad Op zoek naar data over de bevolking

Op zoek naar data over de bevolking

Overig

Filmpje Op zoek naar data over de bevolking

Filmpje Op zoek naar data over de bevolking

Overig

Docentenhandleiding Op zoek naar data over de bevolking

Docentenhandleiding Op zoek naar data met Daan

Overig

Alcoholsterfte over 2021 naar leeftijd en geslacht

Alcoholsterfte over 2021 naar leeftijdsgroepen, geslacht en ICD-10 code

Cijfers

Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

Gemiddelde reële huurverhoging Gereguleerde sociale en overige huurwoningen gecorrigeerd voor inflatie

Cijfers

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

Sloop, export en overige uitval van personenauto’s en bedrijfsauto’s (bedrijfsmotorvoertuigen) naar gewicht voertuigen, provincie en landsdeel

Cijfers

Aardgasbaten overheid 1969-2021

Aardgasbaten overheid 1969-2021 in lopende prijzen en in prijzen 2021. Deze data zijn door het CBS verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Cijfers
Overig

Planbureaus en overige kennisinstellingen

Met diverse kennisinstituten is er een intensieve samenwerking zoals met het SCP, PBL, Centraal Planbureau (CPB), TNO, NIDI en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Overig

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's

Uitval actieve motorvoertuigenpark, met Nederlands kenteken, regio Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)

Cijfers

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Sloop, export en overige uitval van personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen naar leeftijd voertuig

Cijfers

Marktbedrijven (overheid)

De onderdelen van publiekrechtelijke lichamen die de voortgebrachte goederen of diensten in hoofdzaak verkopen tegen marktprijzen aan bijvoorbeeld andere overheden, huishoudens, ondernemingen of...

Overig

Decentrale overheid

Het totaal van provincies, gemeenten, waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen.

Overig