Zoekresultaten

24133 resultaten voor overheid en politiek
24133 resultaten voor overheid en politiek

Pagina 2 van 966

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.

Cijfers

Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid

Secmovactmndbedragbus: : Personen met inkomen uit overige arbeid in de verslagmaand, longitudinaal 2001-2021

Overig

Onderzoeker team Centrale overheden

In deze functie werk je aan cijfers over de sociale-zekerheidsfondsen. Je draagt bij aan de gegevens over de overheidsfinanciën. Je helpt bij het analyseren van de rijksfinanciën en denkt mee over...

Overig

Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden

Ravtab: Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar 2004-2021

Overig

CBS in gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens over privacybeleid

Privacybescherming is voor het CBS van essentieel belang om zijn wettelijke taak te kunnen blijven uitoefenen.

Artikelen
Overig

Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid

Ovarbeidmndbedragbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid,maandbedragen 2001-2021

Overig

Uitgaven klimaatmitigatie door de overheid

De uitgaven ter voorkoming van klimaatverandering (mitigatie) door de rijksoverheid zijn gestegen.

Overig

Allround onderzoeker commercieel vastgoed

In deze functie ga je meewerken aan het onderzoeksprogramma van het team Producentenprijzen en Goederenproductie. Naast analyse en onderzoek ga je aan de slag met het verbeteren van onze processen.

Overig

3 op de 10 Nederlanders tevreden over zichtbaarheid politie in eigen buurt

Ruim 3 op de 10 zeggen dat ze (zeer) tevreden zijn over de zichtbaarheid van de politie in de buurt. Deze tevredenheid is in de stad groter dan op het platteland. Meer dan de helft zegt de politie...

Artikelen

Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk

Pensovjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW, 1999-2016

Overig

VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis

vt_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis, 2019-2022 (1e halfjaar)

Overig

Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig.

Cijfers

Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid

Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid, 2001-2021

Overig

Centrale overheid

Informatie over de financiële overheidsstatistieken en het aanleveren van gegevens.

Overig

VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis

VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis, 2019-2022 (1e halfjaar)

Overig

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen en correcties Regio’s

Cijfers

Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Informatie over Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Overig

VT_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis

vt_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis, 2019-2022 (1e halfjaar)

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over water?

Uitstoot door Nederlandse binnenvaart- en zeeschepen

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over land?

Uitstoot door het Nederlandse spoor- en wegvervoer

Overig

Lijst instellingen sector overheid

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Overig

Welke historische tijdreeksen heeft het CBS over onderwijs?

historische tijdreeksen van het CBS over onderwijs

FAQ's

Ovuitkjaarbedragtab:personen met een overige uitkering

Ovuikjaarbedragtab: Alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering hebben ontvangen, 1999-2016.

Overig