Zoekresultaten

104 resultaten voor ouderschapsverlof
104 resultaten voor ouderschapsverlof

Pagina 1 van 5

Ouderschapsverlof

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2006

Artikelen

Ouderschapsverlof van werknemers

Ouderschapsverlof, rechthebbenden, gebruikers, arbeidsduur, bedrijfstak. Stopgezet zie tabel: Duur en gebruik ouderschapsverlof

Cijfers

Ouderschapsverlof 2005

Tabellen met gegevens over werknemers die in 2005 ouderschapsverlof opgenomen hebben.

Cijfers
Artikelen

Ouderschapsverlof; gebruik en duur, 2000-2006

Ouderschapsverlof, rechthebbenden, gebruikers, duur naar geslacht.

Cijfers

Ouderschapsverlof; gebruik en duur, 2000-2013

Ouderschapsverlof, rechthebbenden, gebruikers, duur naar geslacht

Cijfers

Steeds vaker gebruik van ouderschapsverlof

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2011

Artikelen
Artikelen

Werknemers - gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof

De gegevens zijn gebaseerd op de module Arbeid, zorg en kinderopvang in de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Cijfers
Artikelen

Ouderschapsverlof in de marktsector meestal niet betaald

In 2009 kreeg een kwart van de werknemers in de marktsector het ouderschapsverlof geheel of gedeeltelijk doorbetaald. Dat is aanzienlijk minder dan in de overheids- en zorgsector, waar vier op de...

Artikelen

Werknemers; gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof, 2005-2013

Gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof bij werknemers van 15 tot 65 jaar met kinderen jonger dan 8 jaar

Cijfers

Vooral hoogopgeleide, voltijds werkende vrouw neemt ouderschapsverlof op

In 2009 hadden 264 duizend werknemers recht op ouderschapsverlof. Van deze werknemers namen 79 duizend dit verlof ook op.

Artikelen

Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021

Cijfers over het gebruik en de behoefte aan verlof bij zorgsituaties en over het gebruik van kinderopvang in 2019.

Publicaties

Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal type werkenden, geslacht, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd

Cijfers

Ruim drie kwart vaders neemt geen ouderschapsverlof op

Ruim drie kwart van de vaders die recht hebben op ouderschapsverlof nam dit niet op in 2013. Bij moeders is dit bijna de helft. Toch namen zowel vaders als moeders vaker ouderschapsverlof op dan tien...

Artikelen

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.

Cijfers

Ruim 10 procent wil wel ouderschapsverlof, maar neemt het niet op

In Nederland heeft elke werknemer na de geboorte van een kind recht op ouderschapsverlof. Niet iedereen maakt echter gebruik van dit recht.

Artikelen

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, uren per kwartaal en naar bedrijfstak

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2020

Arbeidskosten, arbeidsduur Bedrijfstakken/branches

Cijfers

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak SBI2008, 2020

Arbeidskosten bedrijfstak/branche, bedrijfsgrootte

Cijfers

Personen met WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie

Arbeidsmarktpositie en werkhervatting van personen ingestroomd in de WW Leeftijd, peilmoment, arbeidsmarktpositie, instroomjaar

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers