Zoekresultaten

290 resultaten voor oproepkrachten
290 resultaten voor oproepkrachten

Pagina 5 van 12

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, 2008-2011

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Arbeidsdeelname; startkwalificatie

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown

Dit artikel beschrijft hoe de arbeidsdynamiek van werknemers veranderde tijdens de coronacrisis. Gekeken wordt naar de veranderingen ten opzichte van een maand later en ten opzichte van een jaar...

Publicaties

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Migratieachtergrond, geslacht, leeftijd

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring

Cijfers

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Personeel en exploitatie klanten, personeel, baten, lasten, investeringen

Cijfers

Minder flexwerknemers dan voor coronacrisis ondanks toename

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in het vierde kwartaal van 2021 opnieuw toe, maar was nog wel 45 duizend lager dan net voor het begin van de coronacrisis, in het eerste...

Artikelen

Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019

Berekening van het gemiddeld uurloon van werknemers in 2019 naar verschillende achtergrondkenmerken.

Publicaties

Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers, SBI'93, 1997 - 2008

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Banen van werknemers; regio (oud)

Aantal banen van werknemers naar geslacht en economische activiteit, niveau en mutatie. Selectie: regio en perioden.

Cijfers

Cursusdeelnemers naar persoonskenmerken, 2007

Werkzame beroepsbevolking 25-64 jaar, Cursusdeelnemers; aantal percentage Geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsnivo, arbeidsrelatie, bedrijfstak

Cijfers

Overwerken; achtergrondkenm.2000-2006

Werknemers die regelmatig overwerken. Naar geslacht en andere achtergrondkenmerken.

Cijfers

Arbeidsmarktmobiliteit bij ziekte, 2003-2010

Arbeidsmarktmobiliteit personen met of zonder langdurige aandoening naar leeftijd, opleidingsniveau en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Beroepsbevolking; geslacht en leeftijd, 1996-2006

Werkzame personen, beroepsbevolking, werkloosheid, beroepsniveau. Naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst.

Cijfers

Arbeidsdeelname; 15 tot 25 jarigen 2001-2006

Arbeidsdeelname 15 tot 25 jarigen. Naar onderwijs - en persoonskenmerken.

Cijfers

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2019

Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn nu oorzaken en de gevolgen deze onzekerheid?

Publicaties

Beroepsbev.; int. definitie 2000-2006

Beroepsbevolking internationale definitie en beroepsniveau. Naar geslacht en persoonskenmerken.

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers 2019

Overzicht van de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2019

Publicaties

Beroepsbevolking; geslacht 1996-2006

Werkzame personen, beroepsbevolking, werkloosheid. Naar geslacht en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2000-2006

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod naar geslacht en andere achtergrondkenmerken

Cijfers

ICT-gebruik financiële sector naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2005

Computergebruik, interne netwerken, gebruik internet, inkoop via externe netwerkenSBI'93

Cijfers

ICT-gebruik financiële sector naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2004

Comp. gebruik, netwerken, internet, omzet en inkoopwaarde externe net - werken, beveiliging ICT-systemen, on line aangeboden

Cijfers

ICT-gebruik financiële sector, naar bedrijfsgrootte; 2005

Computergebruik, interne netwerken, gebruik internet, inkoop via externe netwerken Bedrijfsgrootte

Cijfers

ICT-gebruik financiële sector, naar bedrijfsgrootte; 2004

Comp. gebruik, netwerken, internet, omzet en inkoopwaarde externe net - werken, beveiliging ICT-systemen, on line aangeboden

Cijfers

Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2021

Werkzame beroepsbevolking, positie in de werkkring Leeftijd, geslacht, wijken en buurten

Cijfers