Zoekresultaten

5036 resultaten voor openbare scholen
5036 resultaten voor openbare scholen

Pagina 198 van 202

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2000

Verhuizingen tussen gemeenten; gevestigd in en vertrokken uit gemeente, regio

Cijfers

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2003

Verhuizingen tussen gemeenten; gevestigd in en vertrokken uit gemeente, regio

Cijfers

Faillissementen; bedrijfsactiviteit naar regio en bedrijfskenmerk,1993-2011

Faillissementen; bedrijfsactiviteit naar regio en bedrijfskenmerken: rechtsvorm, grootteklasse, bedrijfsleeftijd en bedrijfsactiviteit.

Cijfers

Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers

Vergelijking van vijf jaar inkomstenbronnen van zestig jarigen uit 2001 en 2011

Publicaties

Personen met een uitkering; kenmerken, 2007-2015 september

Personen met een uitkering, aantal per uitkeringssoort Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Grenspendelaars naar Nederland wonen vaak vlak over de grens

In 2018 werkten ruim 80 duizend mensen als werknemer in Nederland terwijl in zij in België of Duitsland woonden.

Artikelen

Nieuwsbrief milieurekeningen en duurzaamheid 2021

Onderzoek en ontwikkelingen op het terrein van de milieurekeningen, klimaat en energie, natuurlijk kapitaal, circulaire economie, duurzaamheid en brede welvaart en de SDG’s in 2021, met een...

Overig

Werknemers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom arbeid, 2002-2015

Werknemers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom uit arbeid Geslacht, leeftijd begin periode, herkomst, economische activiteit

Cijfers

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2005

Verhuizingen tussen gemeenten; gevestigd in en vertrokken uit gemeente, regio

Cijfers

Bedrijfsopleidingen; Kerncijfers 1993-2005

Uitgaven aan en werknemers met een cursus of opleiding, naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Dienstverlening; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005

Omzetspecificaties van de accountants, architecten, keuring en controle, econ. adv.bur., recl.bur., reinigingsbranche, beveiliging en opsporing.

Cijfers

Voorbereiding tot recycling, werkzame personen, baten, lasten

Bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten, investeringen van bedrijfsklassen en grootteklassen. Voorbereiding tot recycling

Cijfers

Landbouwtelling: land- en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Aantallen bedrijven met verbrede landbouw, per bedrijfstype en per regio (landsdelen, provincies en groepen van landbouwgebieden)

Cijfers

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2004

Verhuizingen tussen gemeenten; gevestigd in en vertrokken uit gemeente, regio

Cijfers

Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken

Personen die gedaagd zijn voor een door de kantonrechter behandelde handelszaak hebben over het algemeen weinig te besteden met bovenal veel schulden, en beschikken ook vaker over een lager...

Publicaties

Sterfte en levensverwachting in de 21ste eeuw: waarom veranderde de trend rond 2012?

In ons land is de trend van de levensverwachting sinds 2012 veranderd. In het onderzoek wordt naar mogelijke verklaringen gezocht voor de recente verandering in de trend.

Publicaties

Online vacatures als nieuwe informatiebron voor vacatures in de VVT

Online vacaturedata als bron voor een vacaturestatistiek met detailinformatie voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Mogelijkheden om met behulp van textminingtechnieken meer te weten te...

Publicaties

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2015

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten Bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018

ICT-personeel, ICT-veiligheid, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI), grootteklasse werkzame personen

Cijfers

Vrijstellingen en aftrekposten inkomstenbelasting;part huishoudens, '06-'14

vrijstellingen,aftrekposten,inkomstenbelasting huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Research en Development; 1994-2001

R&D-uitgaven, investeringen, personeel, aantal bedrijven. SBI'93, grootteklasse werknemers en perioden.

Cijfers

Verkiezing gemeenteraden, 2002

Kiesgerechtigden en opkomst, geldige stemmen per politieke groepering, raadsleden, wethouders, burgemeesters en coderingen per gemeente

Cijfers

Research & Development (R&D) door bedrijven, SBI, bedrijfsomvang, 2008-2010

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal bedrijven met eigen R&D Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), grootteklasse

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2017

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2018

ICT-personeel, ICT-veiligheid, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers