Zoekresultaten

4939 resultaten voor openbare scholen
4939 resultaten voor openbare scholen

Pagina 4 van 198

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Door overheid bekostigde onderwijsinstellingen, leerlingen en studenten Onderwijssoort, grootte, levensbeschouwelijke grondslag van de instelling

Cijfers

Internationale scholen: uitgaven, leerlingen, personeel

De uitgaven van huishoudens en buitenlandse overheden aan internationale scholen in basis- en voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen en personeelsleden in de periode 2007-2017*.

Cijfers

Jongeren steeds langer op school

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2007

Artikelen

Verschenen: 'Samen scholen', publicatie SCP

Vandaag is de eerste hoofdrapportage van het SCP verschenen over de samenwerking tussen ouders en scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het rapport,...

Artikelen

Meer jongens op speciale scholen

In de periode 2003/’04 - 2011/’12 is het aantal leerlingen op speciale scholen met 30 procent toegenomen. Die toename zit vooral in het voortgezet onderwijs.

Artikelen
Artikelen

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, lopen een groter risico op de arbeidsmarkt. Zij hebben vaker flexibele contracten en worden vaker werkloos dan jongeren die de school wel...

Artikelen

Scholen teren verder in op reserves

Voor het tweede achtereenvolgende jaar komen scholen in het primair en het voortgezet onderwijs geld tekort. In 2011 was het tekort 171 miljoen euro, een jaar eerder 190 miljoen.

Artikelen

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.

Cijfers

Leerlingen naar school met de fiets of auto

Door de toenemende complexiteit van mobiliteit hebben beleidsmakers steeds meer behoefte aan nieuwe informatie. Deze complexiteit wordt veroorzaakt door toenemende drukte op wegen en in het OV, een...

Overig

Online Veiligheid en Criminaliteit 2022

In deze publicatie staat centraal de veiligheid(sbeleving) op internet en het slachtofferschap van online criminaliteit. Ook wordt aandacht besteed aan online discriminatie en aan online oproepen tot...

Publicaties

Achterstandsscores per school - na fusies, 2018

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking fusies, 1 oktober 2018.

Cijfers

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomst

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland, geboorteland (ouders) Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland

Cijfers

Speciale scholen; leerlingen, schooltype, leeftijd 1991-2013

Speciale scholen; leerlingen schooltype, leeftijd

Cijfers

Overgaan en zittenblijven op de middelbare school

Allochtonen in Nederland 2003, 17 november 2003

Artikelen

Herziene versie: Scholen teren in op reserves

In de periode 2006-2010 stegen de lasten van basis- en middelbare scholen harder dan de baten. Hoewel scholen de laatste jaren gemiddeld meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt, heeft een groot...

Artikelen

Na mbo-diploma niet meteen van school

Ongeveer de helft van de mbo‘ers leerde na het behalen van een diploma in 2008/’09 het volgend schooljaar nog verder op het mbo, meestal een niveau hoger.

Artikelen

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2007

Artikelen

Scholen houden opnieuw minder geld over

Onderwijsinstellingen hielden in 2009 in totaal 127 miljoen euro over. Het financiële overschot van scholen is de laatste jaren echter steeds kleiner geworden.

Artikelen

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Het aantal jongeren van 15 tot 25 jaar dat geen startkwalificatie heeft en ook geen onderwijs meer volgt, is het laatste decennium flink gedaald.

Artikelen

Early school-leaving in the Netherlands. A multidisciplinary study of risk and protective factors explaining early school-leaving

Signalen voor een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten zijn al zichtbaar in de brugklas. Dat is één van de conclusies van het proefschrift waarmee Mw. Drs T.Traag, onderzoeker bij het Centraal...

Artikelen

Achterstandsscores scholen 2019 na 1e lichting bezwaren

Tabel die inzicht geeft in achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking eerste lichting bezwaren.

Cijfers

Nabijheid van scholen in het voortgezet onderwijs, 2017

Gemiddelde afstand tot scholen in het voortgezet onderwijs in 2017, en aantal scholen in de omgeving.

Cijfers

Sportclubs en -scholen; leden, cursisten, exploitatie 1987 - 2006

Aantal sportclubs en - scholen, en aantal leden. Naar type sportclub en periode.

Cijfers

Uitgaven speciale scholen 1,6 miljard euro in 2010

De exploitatie-uitgaven van speciale scholen zijn 1,6 miljard euro in 2010. Met deze uitgaven hielden speciale scholen 7 miljoen euro over. Hoewel het financiële overschot afneemt, staan speciale...

Artikelen