Zoekresultaten

54 resultaten voor onverzekerden
54 resultaten voor onverzekerden

Pagina 2 van 3

Verschillen tussen cijfers over consumentenprijzen

Verschillen tussen cijfers over consumentenprijzen, de CI en de HICP

Artikelen

Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening

Veel zzp’ers hebben geen pensioen of arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld vanwege te hoge kosten.

Artikelen

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar herkomst, 2006-2009

Wanbetalers zorgverzekering Herkomst

Cijfers

Zorgverzekeringswet; wanbetalers geslacht en leeftijd, 2006-2009

Wanbetalers zorgverzekering Geslacht en leeftijd

Cijfers

Hoe betalen wij voor de zorg?

Hoe worden de uitgaven aan zorg en welzijn gefinancierd? En door wie?

Publicaties

VESDI onderdelen

Er zijn gegevens over de verslagjaren 2019, 2020 en 2021 beschikbaar. Voor 2020 en 2021 zijn de cijfers over de verkeersprestaties (jaarkilometrages en emissies) voorlopig.

Overig

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag, 2006-2009

Wanbetalers zorgverzekering met een zorgtoeslag Leeftijd en herkomst

Cijfers

Veel verschillen, meer sociale binding

Vandaag verschijnt het boek De Nederlandse samenleving 2008. Hierin beschrijft het CBS op vele maatschappelijke terreinen de belangrijkste ontwikkelingen. Het laat trends zien en geeft inzicht in de...

Artikelen

Hebben zzp’ers een voorziening voor arbeidsongeschiktheid of pensioen?

Bij werknemers worden arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies ingehouden, maar zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en voor pensioenopbouw,...

FAQ's

AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal

AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal, 2004 t/ m 2015

Overig

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio 2006-2009

Wanbetalers zorgverzekering Provincie en vier grote gemeenten

Cijfers

Zorgverzekeringswet; wanbetalers overige kenmerken, 2006-2009

Wanbetalers zorgverzekering Huishoudenspositie, hoger onderwijs, uitkering

Cijfers
Artikelen

Agenda

Week 18 (30 april t/m 4 mei 2007)

Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 13 t/m 17 april 2009 (week 16).

Artikelen
Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 28 maart t/m 1 april 2011 (week 13).

Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 12 t/m 16 mei 2008 (week 20).

Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 24 t/m 28 maart 2008 (week 13).

Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 29 maart t/m 2 april 2010 (week 13).

Artikelen

Bureau Slachtofferhulp; beëindigde zaken en verleende diensten

Overzicht van door Bureau Slachtofferhulp Nederland beëindigde zaken en verleende diensten.

Cijfers

'Nieuwe manier van denken sterk verankerd binnen CBS'

ontsluiten van datastromen voor bedrijven en samenleving, verbeteren van de zichtbaarheid van het CBS

Artikelen