Zoekresultaten

5896 resultaten voor ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij
5896 resultaten voor ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij

Pagina 1 van 236

Ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij

Maatregel van de rechter om ouders het ouderlijk gezag te ontnemen als ze ongeschikt zijn of onmachtig om hun kind te verzorgen en op te voeden.

Overig
Overig

Ontzetting uit ouderlijk gezag of voogdij

Maatregel van de rechter om ouders het ouderlijk gezag te ontnemen als ze hun kind heel ernstig verwaarlozen of hun ouderschap misbruiken.

Overig

Jeugdbeschermingstrajecten

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, duur trajecten

Cijfers

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, regio

Cijfers

36 duizend jongeren in de jeugdhulp slapen niet thuis

In het eerste halfjaar van 2022 kregen 35 710 jongeren van 0 tot 23 jaar jeugdhulp met verblijf, en sliepen niet thuis bij het eigen gezin. Bijna de helft van hen kreeg ook jeugdbescherming. Dit...

Artikelen

Alleenstaande oudere vrouwen wonen het grootst

De woonoppervlakte per Nederlander was gemiddeld 53 vierkante meter in 2021.

Artikelen
Overig

Minder overgewicht en obesitas onder kinderen met hoogopgeleide ouders

In 2018 tot en met 2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent ernstig overgewicht (obesitas). 6 procent van de kinderen tot 12 jaar werd blootgesteld aan...

Artikelen

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg gelijktijdig of na elkaar per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente

Cijfers

Inkomen oudere migranten verschilt sterk per herkomstgebied

Ouderen uit Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen hebben een ongunstiger sociaaleconomische positie dan in Nederland geboren ouderen. Bij migranten met een andere herkomst...

Artikelen

Voogdij (justitiële kinderbescherming)

Situatie waarbij de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van een minderjarige door de kinderrechter aan een ander dan de ouders is toegewezen.

Overig

Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2021

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2021 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Cijfers

Worden vrouwen steeds ouder moeder?

Amper drie decennia geleden waren zeven op de tien vrouwen die een kind kregen jonger dan 30 jaar, nu is dat nog maar een derde.

FAQ's

Geen bewijs dat toeslagenaffaire gemiddeld genomen heeft geleid tot meer kinderbeschermingsmaatregelen

Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire hadden een grotere kans dat een kind onder toezicht of voogdij werd geplaatst dan niet-gedupeerden, maar dat was ook al zo in het jaar voordat ze...

Artikelen

Voorlopige voogdij (justitiële kinderbescherming)

Situatie waarbij de kinderrechter de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van een minderjarige voorlopig overdraagt aan een Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling voor...

Overig

Arbeidsdeelname; ouderen

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Ouderen (55 jaar of ouder), geslacht

Cijfers

Misdrijf tegen het openbaar gezag

Misdrijf, omschreven in artikel 177 t/m 182, 184 t/m 206 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Voogdij asiel

Wettelijke vertegenwoordiging en verzorging (voogdij) over alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Overig

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2019-2021

Onderwijssoort van 15- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2019-2021

Cijfers

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2022

Overzicht van alle geleverde jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2022 waarin zowel kenmerken van de jeugdbeschermingstrajecten en jeugdreclasseringstrajecten worden...

Publicaties

Voogdij, pupil (justitiële kinderbescherming)

Minderjarige die onder (voorlopige) voogdij van een instelling is geplaatst, of onder toezicht van een instelling staat. Dat wil zeggen dat de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van de...

Overig